#27935
Anonim
Pasif

Doğduğu günden beri kahin olan Hezekiel, Yahuda’nın çöküş günlerinde peygamberlik etmektedir. Yeremya Tanrı sözünü Yeruşalim’de duyurduğu sırada, Hezekiel halka seslenir. Emektaşı gibi Tanrı’ya ihanet etmiş olan İsrailliler üzerine Rab’bin ağır yargılarını bildirir. Bununla birlikte yine Yeremya gibi , peygamberliklerinde bir umut ışığı yakar. Çünkü Rab , gelecekte kendi halkını yeniden toplayıp bereketleyeceğini haber vermiştir. Egemen Tanrı’nın yüceliğini vurgulayan Hezekiel, özellikle Rab’bin yargılama ve bereketleme amacını açıklar: ” Uluslar benim İsrail’de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar ” ( 39:7 )

Hezekiel, ” Rab güç verir ” anlamındadır. Sürgündeki Yahudiler’e böyle ağır ve sıkı mesaj veren peygamber ve onun kitabı için uygun bir isimdir.

………

Kendisi İ. Ö. 597’de kral Yehoyakin’in ve İsrail’in asilleri ile birlikte Nebukadnessar tarafından sürgüne gönderildi. Babil’de Kevar ırmağının yanında ( Fırat’ın bir kolu ) ve Nipur’un yakınlarında, Tel- Abib isimli Yahudi bir kolonide yaşadı ( 1:1 ; 3:15 )

Evli olan Hezekiel İ.Ö. 10 Aralık 588’de , Yeruşalim kuşatmasının başladığı günde eşini yitirdi ( 24:1 , 15- 18 ).

Kendi evini toplantı yeri olarak kullandı ve kendisinden akıl danışan halkın ihtiyarlarına orada hizmet etti. Belki de bu şekilde havra sisteminin kurucusu oldu… Hizmeti, kitapta verilen son tarihe göre ( İ. Ö. 570 ), enaz 23 sene sürdü ( 29:17 ). { C. M. }

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.