Re: Hezkiel

#28663
Anonim
Pasif

Ammon, Moav, Edom ve Filist üzerindeki Tanrı’nın yargısını duyuran kısa peygamberliklerin ardından Hezekiel, gururlu ve zengin olan Sur kenti için de Tanrı’nın vereceği cezayı tanımlar. Hezekiel, kendisinin tanrı olduığunu düşünen bu gururlu kral için alaylı bir ağıt yaktı, çünkü Tanrı, onu ve zengin kentini yok etmek için Nebukadnessar’ı kullanacaktı.

Mısır’da, Aden bahçesine benzetilen verimli delta bölgesinden çok gurur duyuyordu. Babilliler gelip kentlerini yıktığında bu bölge çöl olacaktı. Hezekiel alaylı bir tavırla firavunun ölümünün ardından yas tuttu ve Şeol’da utanç içinde yatmakta olan diğer uluslara katılan Mısır’ın girişini betimledi.

Yahudiye’nin Yenilenmesi

Hezekiel’in ümit dolu bildirilerinin başlangıcı ve dilsizliğinin sona ermesi, Babilliler’in Yeruşalim kentini nihayet ele geçirdiği haberinin duyulmasıyla aynı zamana denk geldi. Bu olay sürgündekilerin moralini bozdu ve sahte ümitlerini gözler önüne serdi. Yahudiye’ye dönme umutlarının kalıp kalmadığını ve Tanrı’nın İbrahim ve Davut’a verdiği vaatlerin bir gün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak etmeye beşledılar.

Bu yeni şartlar altında Hezekiel, sürgündeki,ler için hala Tanrı’nın bekçisi olduğunu hatırladı. Ama yargılanmalarından bir süre sonra Tanrı, halkını güdeceği ve onları tekrar Yahudiye topraklarında bir araya getireceği için artık Hezekiel’in yeni bildirisi umut sözleriyle doluydu. Tanrı hizmetkarı Davut’u onların meshedilmiş prensi yapacak, onlarla esenlik antlaşmasını yenileyecek , hepsine yeni bir yürek verecek bereketleyecekti. Bundan sonra Rab’bin Tanrı olduğunu bileceklerdi.

Tanrı, Yahudiye düştüğünde kibirle sevinen ve topraklarını ele geçirmeye çalışan Yahudiye’nin düşmanlarını, Edom da dahil olmak üzere ( geri kalan tüm ulusları temsilen ) yenecekti. Tanrı ayrıca, yeryüzündeki tüm uluslar, sadece kendisinin Tanrı olduğunu kabul etsinler diye, adını kutsamak için Gog ve Magog’u da yok edecekti. ( Gary V. SMITH )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.