#28620
Anonim
Pasif

Hezekiel bir benzetme kullanarak Yahudiye’yi, Tanrı’nın koruyup kayırdığı ve evlendirdiği bit genç kız olarak tanıtır.Ama gelin kocasını ihmal eder ve başkalarını sever ( yabancıların gelenekleri, putlar, kendi güzelliği). Bu nedenle Tanrı, zina eden eşini yargılayacaktır, çünkü Yahudiye, kuzeydeki krallık olan kötü kızkardeşi İsrail’den ve hatta Sodom ve Gomora’dan bile daha kötüdür ( 16:1-59 ). Bu anlatım, Hezekiel’in 23. bölümündeki iki kötü kız kardeş olan Ohola ( Samiriye ) ve Oholiva ( Yeruşalim ) benzetmelerini hatırlatır.

Hezekiel, bir başka benzetmede, büyük kartalın ( Mısır kralı – 17:7, 17 ) Yahudiye’ye yardım etme çabalarına rağmen, nasıl olup da Filist’i denetim altında tuttuğunu anlatır.Aslanın ( Yahudiye ) yavrularından biri ( Kral Yehoyakin ) yakında esir alınacak ve babil’e götürülecekti ( 19:1-9 ), asmanın ( Yahudiye ) dalları ( krallar )) yakında koparılacaktı ( 19: 10-14 ). Yeruşalim kavurucu ateş üzerindeki bir kazan ve halk da bunun içinde pişen et gibi olacaktı ( 24:3-5 ). Tehdir edici son işaret ise, Hezekiel’in çok sevip gurur duyduğu eşinin ölümü üzerine yas tutmaması gerektiğiydi ( 24:15-20 ). Tanrı ayrıca, halkın gurur duyduğu tapınağı da yıkacaktı; halk öyle perişan olacaktı ki, yas bile tutmayacaklardı ( 24: 15-20 ). Ondan sonra bileceklerdi ki, Rab gerçekten Tanrı’ydı.

Yahudiye’nin sürgüne gidişi kesin olmasına rağmen, Tanrı bir gün lütfuyla, ağaçtan taze bir dal ( Mesih ) alacak ve O’nu yüceltecekti ( 17: 22-24 ). Halk daha fazla Tanrı’nın kutsal adını kirletmeyecekti. Bunlardan sonra Tanrı onları kabul edecek ve sürgünden toplayıp bir araya getirecekti. Sonra, tanrı’nın , kendilerine layık olduğu biçimde davrandığını anlayacaklardı ( 20: 39-44 ).

Bu bölüm boyunca Hezekiel, halkın günahlarının karşılığını ödeyeceğini sergilemiştir. Bazıları sürgündeyken kendi günahları için değil, atalarının günahları için acı çektiklerini düşünüyordu ( 18: 2 ). Tanrı’yı haksızlık yapmakla suçladılar ( 18:29 ), ama Tanrı, herkesin kendi işlediği günahlara karşılık acı çekeceğini söyledi ( 18:4-20 ). { Gary V. SMITH }

Rabbi,n svegisi ve esenliği sizinle olsun.