#28508
Anonim
Pasif

Sürgündeki halkın büyük çoğunluğu, Tanrı’nın Yeruşalim’in yıkılmasına izin vereceğine inanmamasına rağmen Hezekiel, korkunç günahları yüzünden, Tanrı’nın halkı yok edeceğine onları ikna etmek için simdesel davranışlarda bulundu ve yıkım mesajları verdi. Yeruşalim’in, askeri saldırıya uğramış ölçekli bir modelini yaptı ( 4: 1-3 ) ve kuşatma sırasında Yeruşalim’in içinde bulunduğu durumun berbatlığını göstermek için yan olarak yatıp temiz olmayan yiyecekler yedi ( 4: 4- 17 ). Saçları halkın geleceğini simgeliyordu; bazıları kılıçla öldürülürken geri kalanlar uluslara dağıldılar ( 5:1-17 ). Kibirleri, yaptıkları yasak şeyler ve şiddete olan düşkünlükleri Tanrı’nın öfkesini üzerlerine getirdiğinden ( 7:1-27 ), Yeruşalim için Rab’bin günü yakındı. Bu gerçekleştiğinde, O’nun Tanrı olduğunu bileceklerdi.

Çağrısından bir yıl sonra Hezekiel, Tanrı’nın Yeruşalim’de bulunan tapınaktaki görkemiyle ilgili bir başka görüm aldı ( 10:1-27 ). Babil’de sürgün olanların birçoğu , her şeye yeten Tanrı tapınakta yaşadığından, Yeruşalim’in asla yıkılmayacağına inanıyordu. tanrı’nın görkeminin tapınağı ve Yeruşalim’i terk ettiğini gördü( 9:3; 10:19; 11:22-25 ). Tanrı orayı terk etmişti, çünkü Yahudiye’nin 70 ihtiyarı tapınak bölgesinde ve tapınağın altındaki mahzenlerde putlara tapıyorlardı ( 8:5-18 ). Tanrı doğru olan kişileri işaretledi, ama kötü olanlar öldürüldü ve tapınak yıkıldı ( 9:1-11). tanrı’nın günahlarını kaldırması ve onlara yeni bir yürek vermesi Yahudiye’nin tek umuduydu ( 11:14 – 21 ).

Hezekiel, Tanrı’nın yargısının çok uzakta olduğunu savunan yanlış görüşü reddetti ( 12: 21-28 ). Yeruşalim’de esenlik olacağını söyleyip Yahudiye’nin sorunlarını örtbas ederek halkı yalnış yönlendiren sahte peygamberleri suçladı ( 13: 1-23 ). Bu doğru değildi. Eğer halk tövbe etmez ve suçlarını terk etmezse, Nuh, Daniel ya da Eyüp gibi Tanrı adamlarının duaları bile Tanrı’nın Yahudiye’yi yıknma konusundaki kararını değiştiremezdi ( 14:1-23 ). { Gary V. SMITH }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.