Re: Hezkiel

#27969
Anonim
Pasif

Sayın aylin; yeterli olmasam da anladıklarımı sıralayayım.Burada tapınakta putperestliğe ilişkin bir görüm var.

Yaşlılar yargıya tanıklık etmek zorundadırlar; ama yargıyı önlemeye yardım etmedikleri görülür. Aynı olguların bugünde var oladuğunu görmek mümkün. Hezekiel’in gördüğü putperestlikle ilgili bir nesne. Tapınağın girişinde duruyor ve O’nun kıskançlığını uyandırıyor.Üçüncü görümde kadınlar; Babillilerin verimlilik tanrısı olan tammuz için ağlıyorlar. Putperestliğin 4. örneği, kahinleri temsil eden 25 adamın gfüneşe tapındıkları ve o mezhebin şehvet düşkünü uygulamalarını izledikleri iç avlu. Tanrıtanımaz davranışları ve ahlaka aykırı sapkınlıklarıyla anılanlar, din önderleridir. Her şeyi bilen ve gören Tanrı, son sözü söyleyecektir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun