Re: Her Hristiyan Cennete gidecek mi?

#29448
Anonim
Pasif

Tabii ki her Hristiyan cennete girecek değildir.

1-) Gerçek bir Hristiyan, İsa Mesih’in çarmıh üzerinde tüm dünyanın günahlarını ödediğine, öldüğüne, dirildiğine iman eder.

2-) Günahlarından tövbe ederek, İsa’yı Rabbi ve kurtarıcısı olarak yaşamına alır ve ruhsal olarak yeniden doğar ve yepyeni bir yaratık olur.

3-) (Kutsal Kitap’ı) okuyarak O’nu izler ve Kutsal bir yaşam sürmeye başlar.

Gerçek bir Hristiyan’ın yaşamı, her ne kadar zayıflıkları olsa da, İsa Mesih’i yansıtır. Yaşamında Kutsal Ruh’un meyvaları görülür. Her fırsatta tanıklık eder.

İsa Mesih, ‘Onları meyvalarından tanıyacaksınız‘demektedir. ^

‘Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir’ (Yuhanna 15:5).

İsmen hristiyanlar ve gerçek Mesih izleyicileri kendilerini hemen belli ederler. İsmen Hristiyanların yaşamlarında Mesih yoktur. Bu dünyanın gidişine göre, günah içinde yaşarlar. Ruh’un değil, ama benliğin işlerini yaparlar. İncil, gerçek hristiyanları meyvalarından tanıyacağımızı söyler.

Sevgilerimle