#27963
Anonim
Pasif

Peki o zaman sizin rolünüz nedir ?

Sizin rolünüz, Tanrı’nın sunduklarını kabul etmek, size verilen armağanı almaktır.

Sizden kabul etmeniz istenen şey nedir ?

Özellikle Tanrı’nın sizi sevdiği gerçeğini kabul etmelisiniz. İsa’nın, Luka bölümünde anlattığı üç benzetmeyi hatırlıyalım. Bu benzetmelerden, savurgan oğulla ilgili olana sık sık başvururuz. Bu benzetmenin verdiği mesaj, babanın harika sevgisidir.

Kutsal Kitap’taki her konu temel bir gerçekle başlar ve sona erer: Tanrı yarattıklarını sever, hem sizi hem de beni ! Herhangi bir sorunumuz olduğunda ya da bir şeylere ihtiyaç duyduğumuz da Kutsal Kitap’a başvururuz. Kutsal Kitap bu konuda ne diyor ? Ne tür bereket ve çözümler bulabilirim ? Bereket, sağlayış, koruma, çözüm ve yanıtlar Tanrı’nın bize olan ilgisiyle başlar. Bu koşulsuz, büyük ve asla sona ermeyen sevgiye dayalı bir ilgidir.

Yuhanna bölümünde,” Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun ” diye yazılıdır ( Yu. 3:16 ) { Dr. M. Y. }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor