#28976
Anonim
Pasif

:papatya: İkinci olarak , Tanrı sizi bağışlamayı ve Kendi çocuğu olmanızı ister. Bu gerçeği kabul etmelisiniz.

Kaybolan oğul benzetmesinde , sevgi dolu baba pişman olan oğluna, oğulluğa kabul edilişin işareti olan üç şey verdi.

* ” En iyi kaftan ” Bu kaftan babasına aitti. Oğlunun bir rütbeyle yanında oturmasına izin verdi.
* ” Yüzük ” Bu yüzük oğlunun aile işlerini yönetmesine izin verdiğini gösteren bir işaretti. Bu, oğul için özellikle aile servetini azaltmasına rağmen kendisine verilen olağanüstü bir armağandır.
* ” Çarık ” Çarıklar, babanın oğlun kendisine gelmesi ve huzurunda bulunması konusunda ona tam bir özgürlük verdiğinin işaretidir. O dönemde kölelerin çarık giymesine izin verilmezdi.

Bir zamanlar kayıp olan oğula ne eşsiz ne eksiksiz bir yenilenme bahşedilmiştir. Oğul bu ayrıcalıklardan herhangi birini kazanmış mıydı ? Hayır ! Onlar seven bir baba tarafından verilen karşılıksız ve cömert armağanlardı. Rab’bin bağışlamasını aldığımızda, O, bütün bunları Kendisine ait oğullar olarak değer ve yetkiyle dolup yenilenmemiz için verir.

* Rab bize , geçmiş günah ve utançlarımızı örten kendi doğruluk kaftanını verir.
* Rab her türlü kötülüğe karşı kendi ismini kullanmamız için bize yetki verir.
* Rab bize esenlik Müjde’sini yayma hazırlığını giymiş olarak yerimizde durmamız için ( Efe. 6:15 ) çarıklar verir.

Rab bize öyle çok değer verdi ki, öz Oğlu’nu
esirgemeyip hepimiz için ölüme teslim etti. Öyle ki, O’nun konutunda sonsuza dek yaşayabilelim ! Bize öyle çok değer verdi ki, Kutsal Ruh’u içimizde yaşaması için gönderdi. Bize öyle çok değer verdi ki, O’nun yüceliği uğruna kullanabilmemiz için kendi kimliğini, karakterini ve gücünü bizlere sundu. ( “Hep Düşlediğiniz Sevinç ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.isamesihyasiyor