#28691
Anonim
Pasif

” Tanrı’yla ilişkim yok. O’na gereksinim de duymuyorum, kaybolmuş da değilim. ” diyebilirsiniz.

Ama Tanrı’nın sözü tersini söyler. Peygamber Yeşaya’nın sözlerine kulak verelim :” Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. ” ( Yeşaya 53:6 ). Elçi Yuhanna da bu konuyu şu şekilde dile getirir : ” Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. ” ( 1. Yu. 1:8 )

Tanrı’nın gerçeği budur: Eğer yüzünü O’na dönmüyor, O’nun sevgisini, bağışlamasını ve merhametini almıyorsan, Tanrı’dan uzaklaşıyorsun demektir. O zaman, kendi burnunun dikine giden, çalılığa takılmış ya da derin bir yarıkta yardımsız kalmış veya yırtıcı hayvanlar tarafından kolayca avlanacak konumda bulunan bir koyundan hiç farkın yok demektir.

Eğer çobanın sözünü dinlemiyor ve O’na seni yeşil çayırlara ve sulak yerlere götürebileceği derecede yakın durmuyorsan ya da çobanın seni koruyp yol göstereceğine ve seni adınla çağıracağına güvenmiyorsan, kendi başına buyruk bir koyundan farkın olmayacaktır. Böyle davranmaya devam edersen, kendi yolunu izleyen, kendi kararlarını uygulayan, kendisini çobandan uzakta bulana kadar kendi kimliğini sürdüren ve sonra kaybolduğu için boşu boşuna şaşıran ve umutsuzluğa kapılan biri olacaksın.

Eğer Tanrı’yla yakın bir ilişkin yoksa kaybolmuşsun demektir. Kaybolduğunu kabul etmelisiniz.

Ama iyi bir haberim var. İyi Çoban , Rabbimiz İsa Mesih seni arıyor.

Seni etkin biçimde arıyor.
Seni canlı biçimde arıyor.
Seni kişisel olarak arıyor.
Seni kararlı bir biçimde arıyor.

Gerçek soru, rab’bin sizi bulmak isteyip istemediği değil, sizin kaybolmuş olduğunuzu itiraf etmeye ve bulunmaya istekli olup olmadığınızdır.

Bir karar vermelisiniz. İyi Çoban sizi iyileştirip yenileyecektir; hazırladığı ağıla sizi geri taşımasına bugün izin verebilirsiniz. Ya da O’ndan kaçmaya, kendi amaçlarınızı izlemeye ve kendi kaderinizin efendisi olmaya devam edebilirsiniz. O’nun sizi arayışı, sizinle iyi bir ilişki kurmayı arzulaması nedeniyle devam edegelecektir. ( Dr. Michael YOUSSEF )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.