Re: ” Hayatım hakkı için… “

#33847
Anonim
Pasif

Kendi yazılarımdan alıntılar:
” Hayatım hakkı için…” sözünü bugün düşünürken, benim değil; ancak onun saygıya ihtiyacı olduğunu kavrıyorum.” Burada hatalı bir kelime kullandığımı, ancak yazım yayınlandıktan sonra farkettim! ” ihtiyacı” kelimesini kaldırıp onun yerine ” hakkı ” kelimesini kullanarak düzeltiyorum. Bu hatamdan dolayı hem Rab İsa Mesih’ten, hem de, Mesih imanlılaından af diliyorum. Doğrusunu şöyle ifade ediyorum:
“Hayatım hakkı için…” sözünü bugün düşünürken, benim değil; ancak onun saygıya hakkı olduğunu kavrıyorum.”
Kendi hatalı ifademden ikinci alıntı daha:
“Farkına vardım ki, onun bana konuşmağa hakkı olduğu gibi, benim de, onu dinlemeğe hakkım vardır.” Bu cümlede de, kullandığım “hakkım” kelimesi yerine, “ihtiyacım” kelimesini kullanıyorum. Doğru ifade şöyle olmalıydı: “Farkına vardım ki, onun bana konuşmağa hakkı olduğu gibi, benim de, onu dinlemeğe ihtiyacım vardır.” Rab’den ve kardeşlerimden af diliyorum.

“Zira bazıları iman etmedilerse, ne olur?” sözü ile “İsa Mesih’in bedeninin bir kerede takdim olunması ile o iradede takdis olunduk” sözü arasındaki birlikteliği Kutsal Ruh esini ile düşünenler farkedeceklerdir! (Rom. 3:3; İbraniler 10:10). Biz, Mesih İsa’da olan iman ile kutsanmışız ey kardeşler! İman etmeyenler, sonunda onun önünde dize geleceklerdir! Amin.