#30837
Armagan
Anahtar yönetici

Sevgili Gizem,

Kutsal Kitap’ın toprakları elbette olur.. Eğer Kutsal Kitap’ta Mezepotamya, Ararat, Mısır, Malta, Roma, İspanya, Yunanistan, İzmir, Konya, Antakya, Tarsus, Şam, Yafa, Yeruşalim, Kıbrıs, Selanik, Atina, vs. gibi yüzlerce coğrafi yerler ve birimlerden söz ediliyorsa, bu yerler uzayda olmadığına göre, birer hartitada gösterilecektir. Bundan ne senin ner de başka birinin rahatsız olması gerekmiyor. Artık bu tür ‘dar’ düşünme alışkanlıklarımızı aşalım ve başımızı kaldırıp dünyayı ve gerçekleri farkedelim.

Bu haritalara itiraz eden dar düşünceli vatandaşlarımız herhangi bir İslam ansiklopedisinde de, İslam’nın doğduğu ve yayıldığı Arabistan topraklarının haritasını ve ilgili bölge ve şehir isimlerini gördüklerinde aynı tepkide bulunmuyorlarsa, o zaman sorun bizde değil, kendilerindedir diye düşünüyorum.