#31719
Anonim
Pasif
B_Yılmaz;20081 wrote:
1-Bir insan günahını kabul etse hıristiyanlıktan çıkmaması için yeterli midir?

2-Adolf Hitler ile bizim günahlarımız bir değil sonuçta. Adam milyonları öldürdü. Ama Hıristiyan olduğunu söylüyordu. Şimdi o da tövbe ettiyse yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ettiyse kurtulacak mı? Kul hakkı olayı hıristiyanlıkta yok mu? Mutlaka ceza çekmesi gerekmez mi?

Sevgili B_Yılmaz kardeşimiz,
Bunu pek çok defa burada yazdık, hiç kimse doğuştan Hristiyan olamaz. Gerçek ruhsal olarak yeniden doğmuş hristiyanlar var, bir de ismen Hristiyan bir ailede doğmuş, ama hristiyanlıktan haberleri olmayanlar vardır. Bunların ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Ama sonuçta her insan günahlıdır ve günahın getirmiş olduğu sonsuz cehennem yargısı ile karşı karşıyadır. Bu cehennem yargısından kurtulmak için, her insanın kendi günahlı ve zavallı durumunu görmesi ve bundan kurtulmak istemesi gereklidir. Kutsal Kitap, ‘Günah işleyen can ölecektir’ demektedir. Günaharımızdan özgür olabilmek için bir bedel ödenmelidir. Bu bedeli bizim ,ödeyebilmemiz olanaksızdır, çünkü bu bedel çok çok ağırdır. Bu bedeli bizim yerimize ödeyebilecek tek kişi RAB İSA MESİH’tir. İsa Mesih insan bedenine bürünerek, gökteki yüceliğinden soyunup dünyamıza gelmiş, gönüllü olarak senin, benim ve tüm insanlığın günahlarının bedelini çarmıh üzerinde canını vererek ödemiştir.

Günahlı, sonsuz cehennem yargısı altında olan insanın yapması gereken tek şey, İsa Mesih’in çarmıh üzerinde canını vererek, günahlarımızın bedelini ödediğine iman etmek ve O’nun bizlere sunmuş olduğu bu kurtuluş armağanını hiçbir karşılık ödemeden almaktır. İşte o zaman ruhsal olarak ölü olan insan, ruhsal olarak yeniden doğarak o korkunç yargıdan kurtulur, Mesih’in çocuğu olur ve Şeytan’ın artık onun üzerinde hiçbir hakkı olmaz. Böyle bir kişi gerçek bir hristiyan olur. Günahlı olduğunu kabul edip günahlarından dönmeyen bir kimsenin yaşamında ise hiç bir şey değişmez, yine günahlıdır, yine cehennem yargısı altındadır.

Milyonlarca insanı acımasızca katletmiş olan Adolf Hitler’in gerçek bir Hristiyan olduğunu düşünmek bir gaflettir. Şeytan’ın nur meleği kılığına bürünmesine benzer onun durumu. Bu derece korkunç günahlar işleyip hiçbir pişmanlık duymayan bir insanın, pişmanlık duyup tövbe etmesi çok zordur, çünkü yüreği nasırlaşmış, kendisini Şeytan’a teslim etmiştir. Ama eğer Adolf Hitler bile tövbe edip Tanrı’dan af dileseydi, Tanrı onu kesinlikle bağışlardı. Ama bu denli korkunç katliamlar yapan insanlar ruhlarını Şeytan’a teslim ettikleri için tövbe edemezler.


Sevgilerimle