#31899
Anonim
Pasif

Mesih İsa’nın birkaç sözünü aktarmak istiyorum:

Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek…
Matta 26:52b

Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O’na, buyrukların en önemlisi hangisidir, diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi; en önemlisi şudur: Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Din bilgini İsa’ya, iyi söyledin, öğretmenim, dedi. Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur, demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı’yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, sen Tanrı’nın Egemenliği’nden uzak değilsin, dedi. Bundan sonra kimse O’na soru sormaya cesaret edemedi.
Markos12:28-34

Beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.
Luka 6:27-28

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.
Yuhanna 13:34