ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Evlilik, Boşanma Evlilik, bir antlaşma, bir sırdır. Re: Evlilik, bir antlaşma, bir sırdır.

#30496
Anonim
Pasif

Evliliğin amacı, arkadaşlıktır

Kuşkusuz evliliğin ilk amacı, Yaratılış 2:18 ‘de * açıklandığı gibi beraberlik ve arkadaşlıktır. Havva, Adem’in sürekli arkadaşı olsun diye yaratılmıştı, onu her yönden tamamlasın diye yaratılmıştı. Uygun bir yardımcı ona benzeyen ve ona uyan biri olacaktı.

Tanrı, Adem ile Havva’nın birbirlerine olan gereksinimlerini bilerek ve her ikisinin de Kendisine olan bağlılıklarını hatırlayarak yaşamalarını amaçlamıştı. Her biri diğeri için ve ikisi birden Tanrı için yaşayacaktı. Havva, Adem’in gücü olmadan, Adem de Havva’nın şefkati olmadan yaşayamayacaktı. Her ikisi de Tanrı olmadan yaşayamayacaklardı.

Tanrı, bu beraberliklerinin sonucu olarak ruhsal yönden güçlü olmalarını amaçlıyordu. Kutsal Kitap’ta şunu okuruz: ” İki kişi bir kişiden iyiydir. Emekleri için ücretleri olur. Çünkü düşerlerse biri arkadaşını kaldırır. Fakat yalnız olup düşeni kim kaldıracak !.. ” ” Bir adam tek başına olanı yenerse iki kişi ona karşı sırt sırta verir ve kazanır.” ( Vaiz 4:9, 12 ). Bu sözlerdeki gerçeklik, şeytanın Havva’yı Adem’le beraberken değil de yalnızken denemesinde açıkca görülüyor. Adem ve Havva beraberce şeytanın saldırısını püskürtebilirlerdi. Her biri yalnızken zayıftı. Beraber olsalardı, güçleri yalnız ikisininkinin birleşimi olmayacak daha da büyük olacaktı. Tanrı, her imanlı çiftin böyle bir güce sahip olmasını ister.

Ne var ki, böyle bir güç ancak karı ve kocanın Tanrı’nın kendilerine verdiği görevi benimsemesiyle gerçekleşebilir. Evli bir çift arkadaşca ve hayat inayetinin ortak mirasçıları gibi ( 1. Pe. 3:7 )** yaşamıyorsa, yalnız evliliklerinin amacını bozmakla kalmazlar; kapıyı ardına dek şeytana açmış olurlar.

* Sonra, ” Adem’in yalnız kalması iyi değil ” dedi. “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” ( Yar. 2:18 )

** Bunun gibi, ey kocalar, siz de zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. ( 1. Pe. 3:7 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: isamesihyasiyor