Re: Eşcinselliğe Eğilim

#28979
Anonim
Pasif

Sayın bluebottle; sayın andreas gereken yanıtı size vermiş. Ama !… Hep derim şu amalar varya… Beni de bir iki sözcük yazmak zorunda bıraktı.

Sevgi !.. diyorsunuz. Ama; bu “sevgi” sözcüğünü; kendi dünyasal düşünceleriniz için farklı yorumladığınızı görüyorum.Homoseksüellik ve lezbiyenlik; Kutsal Kitap öğretişlerinden çok uzaktır, bu bir. Bu konuların; sadece dediğiniz dönemler için de değerlendirilmesi ve günümüzde farklı yorumların olması gerektiği sığ ve gerçeğe uymayan yorumlardır.Bu tarz dünyasal düşünceleri; Kutsal Kitap kabul etmemektedir.

Yaratılış 2:24; 19:1-13 ; Yahuda 7 ; Levililer 18:22 ve 20:13; Rom. 1:26, 27 ; 1. Ko. 6:9, 10 ayetlerine şöyle , en azından bir göz ucuyla, baktığımız zaman böyle ilişkileri kabul etmediğini görürüz. Bu tür ilişkiler Tanrı’nın istemi dışındaki ilişkilerdir. Tanrı’ya göre; aynı cinsten kişilerin ilişki kurması tamamen iğrenç ve doğal olmayan ilişkilerdir. Avrupa’da, özellikle katolik kiliselerinin aynı cinslerin evliliklerine izin vermeleri de Kutsal Kitap’a ve Tanrı’nın istemlerine karşı gelmelerini göstermektedir.

“Birbirinizi sevin ” ifadesini yalnış değerlendirerek yorumlamak; şeytana hizmet etmekten başka bir şey değildir. Şeytanın taktiklerine karşı her an uyanık ve ayık olmalıyız. Kutsal Kitap’ bilinçli olarak, tarihsel ve edebi anlamlarını bilerek okuyup yorumlamamız gerekmektedir. Neyse ! Sözü yine fazla uzattım galiba…

Rab, yüreğinize dokunsun.isamesihyasiyor