#28986
Anonim
Pasif

Maalesef Avrupa da yaşayan bir inanlı olarak eşcinsellik burada da yüzyüze kalmak zorunda kaldığımız bir konu. Kutsal Kitap dışında da, eşcinselliğin apaçık aile kurumuna, Hristiyan birlikteliğine karşı yanlışlığa sürükleyen bir eğilim olduğu konusunda hem fikiriz sanıyorum.
Elbette Hristiyan dünyasında bu takım eğilimlere sahip olan insanların, İslam Şeriatında olduğu gibi ölümle yargılanması, idam edilmesi düşünülemez bile. Ne var ki, eşcinsel yaşam biçimi ferdin hem kendisini hem de çevresindekileri yoran, Rab bilincinden sevgisinden uzaklaştıran bir tarz.
Bütün bu gerçeklerin ışığında, bu takım eğilimlere sahip olan kişilerin eğer kardeşlerimizseler Rabbimize sığınmalarının, dua etmelerinin ve bu rahatsızlıklarını Rabbimizin sevgisi ile iyileştirmeye çalışmalarının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Tanrımız için hiç bir şey imkansız değildir.