#29669
Anonim
Pasif

” Güçlü ve yürekli olun ! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RAB’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır. ” ( Yasanın tekrarı 31:6 )

Eski ve Yeni antlaşma döneminde yaşayan insanlardan farklı mıyız ? Mat. 28:19-20 ayetlerinde İsa Mesih gidip bütün ulusları öğrencisi yapmamızı söyler. Yu. 14:12’de, O’nunla aynı mucizeleri, hatta daha büyüklerini, yapacağımızı söyler. Markos 16:15-18’de ise,… bütün yaratılışa Müjde’yi duyurmamızı… cinleri kovmamızı… yenidillerle konuşmamızı… ellerimizi hastaların üstüne koymamızı… söyler. Bazılarıysa hala, ” Ama Rabbim, ben kimim ki ? ” demektedir.

Çıkış 3:12’de Tanrı’nın,” Ben seninle olacağım ” demesine dikkat edin. Sonra da, Tanrı’nın hem kendine hem de Musa’nın üstüne düşenden şüphesi olmadan, ” Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. ” demesine… ( B. SMITH )

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” İsa, ‘ Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara ! ‘ dedi.” ( Luka 11:28 ) rabbe hamdolsun