#29622
Anonim
Pasif

Musa’ya verilen yetki

Birçokları, hizmet alanında çalışmaya çağrılırlar; ama çok azı bu çağrı ve sorumluluğu kabul etmeye istekli görünür. Bunun asıl nedeni; birçok hristiyanda ” Musa zihniyeti ” dediğimiz bilincin olmasıdır. Eski ve Yeni Antlaşma boyunca, Musa’nın zihniyetine sahip olan insanlar göreceksiniz.

” Musa zihniyeti ” nedir ? diye sorabilirsiniz. Bunu Tanrı’nın Sözü yanıtlamaktadır:

Musa’nın Çağrısı

Mısır’dan Çıkış 3:10-15

10 ” Şimdi gel, halkım İsrail’i Mısır’dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim. “

11 Musa ” Ben kimim ki firavuna gidip İsraillileri Mısır’dan çıkarayım ? ” diye karşılık verdi.

12 Tanrı, ” kuşkun olmasın, ben seninle olacağım ” dedi. ” Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır’dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. “

13 Musa şöyle karşılık verdi: ” İsraillilere gidip, ‘ Beni sizi atalarınızın Tanrısı gönderdi ‘ dersem, ‘Adı nedir ? ‘ diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim ? “

14 Tanrı, ” Ben Ben’im ” dedi, ” İsraillilere de ki, ‘ Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi .”

15 ” İsraillilere de ki, ‘ Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı RAB gönderdi. ‘ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. ”

Burada göğü ve yeri yaratan ve her şeyi bilen Tanrı’nın bütün dünya üzerinde bir kişiyi seçerek ona bir görev verdiğine ve Musa’nın da daha ilk anda Tanrı’ya bir hata yapmış olduğunu söylemesine dikkat edin. Musa ” Ben kimim ki ? ” der. Daha sonra tanrı Musa’ya, ” Seninle gideceğimi anlamadın mı ? ” der. Tanrı; bizi asla tek başımıza yollamaz. Çünkü Tanrı’nın sözü, O’nun bizi asla terk etmeyeceğini ve yüzüstü bırakmayacağını bildirmektedir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kıldığı insanlara esenlik olsun ” ( Luka 2:14 ) suda rabbe hamdolsun