#30456
Anonim
Pasif


Peygamberlerin insanlığa olan konuşmalarında negatif örnek:
Yeş.39:3-8 İÖ.701’de Asur Yeruşalim dışında bütün Yahuda kentlerine saldırdı. Bu dönemde Yeruşalim kralı Hizikya idi. Bu hikayeyi 2.Kr. ve 2.Tar. kitaplarında bulabilirsiniz. Bu saldırılar sırasında Hizkiya Tanrı’ya güvenmek istemedi. Yeşaya Hizkiya’ya Tanrı’ya güvenmesini söylediğinde Hizkiya Yeşaya’nın sözüne güvendi ve tövbe edip Rab’be yakardı. Bunun üzerine çok büyük bir mucize oldu. Asur ordusunda bir hastalık çıktı ve ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. Tanrı Yahuda’yı Asur’un elinden kurtardı. Ama Hizkiya’nın Tanrı’ya sadakati çok uzun sürmedi. 1yıl sonra İÖ.700’de Asurluların tekrar gelişinden kendilerini korumak için Babillilerle koalisyon yaptı. İşte bu noktada Tanrı Yeşaya aracılığı ile çok negatif bir mesaj veriyor. “Güvendiğin Babil birgün seni yokedecek.” Hizkiya bu mesajı aldıktan sonra tövbe etmeliydi. Ama tövbe etmedi.Amos kitabından örnek:
Amo.1:2 Tanrı insanlara konuşuyor.
Amo.1:3 Burada da Tanrı insanlara konuşuyor. İsrail için pozitif ama Şam için negatif bir mesaj var. Bu dönemde Şam İsrail’in düşmanıydı.
Amo.3:1-4 Şiirsel ve insanlara konuşuyor.
Amo.7:10 Düz yazı, öyküsel ama bir konuşma var. Amos Amatsya’ya hitaben konuşuyor.
Amo.7:11 Öykünün içinde küçük bir konuşma var.
Amo.7:12-13 Burada hikâye devam ediyor. Amatsya kuzeyde ücretini kraldan alan bir kahindi. Amos güneyliydi ama vaaz etmek için kuzeye gitti. Amatsya bunu duyduğunda çok kızdı ve Amos’un geri gitmesini istedi. Çünkü Amos “Asur tarafından kuzey krallığı yıkılacak” diyordu ve bu da pozitif bir mesaj değildi. Bu peygamberlik İÖ.750 yıllarında söylenmiştir.
Amo.7:14 Amos buna karşılık Amatsya’ya “İstediğim yerde peygamberlik ederim, ücretimi sen vermiyorsun” dedi ve kuzeyde kalıp peygamberlik etmeye devam etti..
Amo.9:11 Amos çok negatif mesajlar veren bir peygamberdi. Ama burada pozitif bir mesaj veriyor. Aslında her zaman peygamberler negatif bir mesaj verseler mutlaka bundan sonra pozitif bir mesaj veriyorlar. Her zaman bir dönüş umudu var. “Davut’un krallığı yeniden kurulacak.” Amos Kuzey krallığında peygamberlik ediyordu. İÖ.722’de kuzeydeki halk tamamen yok edilmişti ve zaten Davut’un soyundan kopmuşlardı. Bu dönüş gerçekleştiğinde Davut’un oğlu krallığını tekrar kurup hem kuzeye hem de güneye hükmedecek.
Amo.9:12 Bu krallık sadece kuzey ve güney üzerine değil bütün dünya üzerine hükmedecek. Hıristiyanlar bunun Mesih İsa’da gerçekleştiğine ve gerçekleşeceğine inanıyorlar. Mesih Müjde’yi vaaz ederek dünyayı fethediyor. Pentikost gününden önce Mesih İsa’ya bir avuç yahudi inanmıştı. Ama Pentikost günü bütün dünyadan insanlar geldiler. Müjde’yi duydular ve Mesih’e iman ettiler. Olması gerektiği gibi Davud’un evi yeniden bina edildi. İsa elçilerine Kutsal Ruh geldiğinde Yeruşalim’de güneyde, Samiriye’de kuzeyde ve bütün dünyada benim tanıklarım olacaksınız” dedi. İşte bu yeniden yapılanmadır. Aslında Amos Pentikost günü hakkında yazmıştı. Bu savaş sonunda Mesih İsa’nın tekrar gelişi ile tamamlanacak.
İsrail’in sürgün bittip geri döndüğünde umdukları şey şuydu. O dönemde Zerubbabil Yahuda’nın başındaydı. O Davud’un oğluydu. Ama orada anlatılan mucizevi bir dönüş, bütün ulusların dönüşü. Yeruşalim’e tekrar geldiklerinde etrafındaki komşu ülkeler bundan hiç hoşlanmadılar. Kenti yeniden inşaa ederken onlara karşı savaş başlattılar.

Hagay kitabından örnek:
Hag.2:20-23 Tanrı Zerubbabil’e ismiyle sesleniyor ve “Seni mühür yüzüğüm yapacağım” diyor. İlk döndüklerinde çok büyük umutları vardı. Bu umutları gerçekleşmedi. Bahsedilen bereketler gelmedi. Çünkü günah işlemeye devam ettiler, tövbeleri uzun sürmedi. Bu yüzden sürgün uzatıldı. Gelecek olan vaadi geriye itti. Mesaj pozitifti. Ama günah mesajın yönünü değiştirdi ve mesaj negatif oldu.
Peygamberlikten sonra isyan devam ettiği sürece bu peygamberliğin oluşumunu etkiliyor. Mesaj pozitifti ama negatif oldu.
İsrail yeniden yapılanmanın Eski Antlaşma’da umulduğu gibi bir anda olmasını beklediler. Bu yüzden de İsa’yı ret ettiler. Çarmıhı ve bekleme süresini kabul etmediler. Yeni Antlaşma’da reaksiyon dönemi anlatılıyor. İsrail’in günahlarının yaptığı reaksiyonla gelecek olan vaat geri itildi.
İsa gelecek olan Tanrı Krallığını hardal tohumunun büyümesine benzetiyor. Birden olmuyor. Aslında Amo.9.bölüm İsa’yla aynı şeyi söylüyor. Küçük bir hardal tohumu büyüyecek, büyüyecek ve en sonunda büyük bir ağaç olacak. Bu Müjde’dir. Ama bu Yahudiler için tökez olmuştur.
Yeremya kitabından örnek:
Yer.4:22-26 Burada sadece lanet var. Yeremye lanetin nasıl görüneceğini tanımlıyor. Yer.4:23. ayetten itibaren Yar.1:2.ayete benziyor.
Yar.12 Sürgünde dünya tekrar Yar.1:2.ayetteki haline dönüyor. Yeri karanlık kaplıyor. Tekrar yeryüzü şekilsizleşiyor. Çünkü Tanrı halkı kendi topraklarından uzaklaşıyor. İlk yaratılışta yerin merkezinde Aden bahçesi yani Yeruşalim vardı. Yeruşalim tekrar şekilsiz, boş ve karanlık bir alan oluyor. Tekrar bu topraklar üzerine kaos geliyor. Aden bahçesi artık güvenilir bir yer olmaktan çıkıyor. Bütün kentler yıkılıyor. Bu büyük bir lanet. Babil Yahuda’ya üç değişik zamanda saldırdı. Yeremya İÖ.586’dan önce yaşadı. Yeruşalim halkı Babil’in bu bölgeyi yıkacağına inanmadı. Tapınak Yeruşalim’de olduğu için güvenlikte olduklarına inanmışlardı. Ama günahları çok büyüktü.
Yer.31:22-23Tanrı burada bazı şeyleri değiştireceğinden bahsediyor. Kendi halkını sürgünden geri döndürecek ve yeniden yapılanma olacak.
Yer.31:27 Kuzeydeki ve güneydeki herkes geri dönecek.
Yer.31:28 Onları geri getirdiğinde tekrar yok etmeyecek, tekrar sürgün olmayacak. Bu tam doluluğu ile Mesih’in ikinci gelişinde olacak. Bir daha Tanrı halkı tutsak alınmayacak, bir daha Yeruşalim savunulmak zorunda kalınmayacak. Şimdi bina edilme sürüyor. Mesih tam doluluğu ile geri geldiğinde Yeremya’nın dediği gerçekleşmiş olacak. Yeni bir dünyada yaşayacağız.
Yer.31:31 Bu ayet Yeni Antlaşma’yı anlatıyor. Biz Yeni Antlaşma’ya bu ayetten dolayı Yeni Antlaşma diyoruz. İsa Mesih bunun için geldi.
Yer.31:32-34 Yeni Antlaşma’daki insanlar Tanrı’nın halkı olacaklar. Yasa içlerinde olduğu için Yasa’yı otomatik olarak dinleyecekler. Başka bir Yasa değil aynı Tanrı’nın aynı Yasa’sı. Tanrı’nın halkı tam olarak içden dışa doğru değişecek, yenilenecek. Aracıya ihtiyaçları olmayacak. Kimseye “Tanrı’yı bilin” diye söylemeye gerek kalmayacak. Biz buna “Yeni Antlaşma çağı” diyoruz. Yeremya’nın bu sözleri İsa’nın gelişi ile başladı, bugün devam ediyor ve Mesih ikinci gelişinde tam doluluğu ile gerçekleşecek. Bu büyük bir bereket. çünkü sürgünden geri dönüş başlıyor. Bereket sürgünden sonra hiç olmadığı kadar büyük olacak. Bu tam olarak İsa’nın ikinci gelişinde olacak.