#29879
Anonim
Pasif

Kaynak : http://www.sabah.com.tr/haber,EC517A5F6C934A4A88C603C9C9EAC163.html

Ev araması sırasında ele geçirilen; “Dinin ötesinde anket” başlıklı 6 adet değişik isimler tarafından doldurulmuş anketle ilgili olarak sorulduğunda;

Yaklaşık 2 yıl kadar önce Silivri bölgesinde Protestan mensubundan hücre gruplari belirdiğini ve burada vatandaşlari fişlemeye başladıklarinı, 6.000′ e yakın Müslüman Türk’ün fişlendiğini ve bu fişlerde kişilerin aile yaşantıları, dini inançlan, politik ve cinsel tercihleri gibi özel bilgilerin not alınmış olduğunu, bu gruplann aynca Silivri’ de ilköğretim ve lise çocuklan üzerinde etkin bir şekilde çalışarak bunlan hristiyanlaştırma gayretlerine girmiş olduklannı, Çocuklan okullardan alıp Taksimdeki Protestan kilisesine götürmekte, vaftiz ettirmekte, para ve lüks hayat karşılığında İslam dininden soğutmakta, küçük kızlarla bu çocuklan cinsel ilişkiye sokarak tamamen ele geçirme çahşmalan yaptıklanm, bunun üzerine bölge jandarması gerek Silivri’deki merkezlerine gerekse Taksim’deki merkezlerine baskınlar yapmış ve bu konuda birçok delil ve belge ele geçirerek savcılığa intikal ettirmiş, Silivri C.Başsavcüığınca Silivri Asliye Ceza Mahkemesinde “dini değerlere hakaret, Türklüğe hakaret ve kişisel bilgilerin hukuk dışı stoklanması” konusunda davalar açılmış olduğunu, bu davalara kendisi ve diğer arkadaşlarının, çocukların ailelerinin vekilleri olarak katıldıklarını, davanın halen derdest olduğunu, kendisine gösterilen belgelerin Jandarma tarafından ele geçirilen belgeler olduğunu, kendisinin dava dosyasında bulunan delillerden olduğunu,