#31479
Anonim
Pasif

Kuralın tuzağına tekrar düşmemek
(Yazar: Carlos Madrigal)

Şu anki savaşımız, Romalılar 7 ile birlikte Galatyalılar mektubuna ait olan şu ayette de çok anlamlı bir şekilde dile getiriliyor:

‘Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır’ (Galatyalılar 5:17).


Sorunun esas kökeni nedir acaba? Pavlus’un verdiği yanıtı Romalılar 7:9’da buluyoruz:


‘Bir zamanlar, Yasa’nın bilincinde değilken diriydim ben. Ama buyruğum bilincine vardığım zaman günah dirildi, ben ise öldüm’.


Bir kere burada Pavlus kendisinden söz ediyor. Ayrıca bölümün geri kalan ayetlerinde şimdiki zaman kullanılıyor. Buna göre Romalılar 7:deki anlattığı bozgunlar imana gelmeden önceki zamanlara ait değildir. Mektubu yazarken yaşadığı durumlardan söz ettiği anlaşılıyor. O zaman ayet 9’daki ‘bir zamanlar’ ifadesi, hangi zamanlardan söz ediyor? Yasa’nın bilincinde olmadığı zamanlarda… Pavlus bir ferisi olarak hep Yasa’yla iç içe yaşayarak büyüdü. Ama Rab’be geldiğinde günahlarından olduğu kadar Yasa’nın esaretinden de kurtulmuştu. Bundan sonra imanlı olarak sürdürdüğü yaşamı Yasa’ya dayanarak değil, Rab’bin lütfuna sürdürmeyi öğrenmeye başlamıştı. O zaman ‘ilk sevgi’ veya ‘ilk coşku’ şeklinde tanımladığımız bol yaşamın gücünde yaşıyordu: ‘diriydim ben’.


Ne var ki, bu ifadeden hemen sonra ‘ama’ diye ekleyip devam ediyor: ‘Ama buyruğun bilincine vardığım zaman…’ Ne zaman buyruk (Yasa) tarafından yeniden yakalanıyoruz? Mesih yoluna, güçlerimizi ve düşüncelerimizi yenilemeden, tazelemeden devam ettiğimiz zaman, yenilenme olmazsa, kendi gücümüze ve imanla ilgili olarak öğrendiklerimize dayanmış oluruz. Ama yenilenme yoksa Mesih’e dayanarak yaşayamayız! Hayatımızı iman gerçeklerine göre yönlendirmeye çalışıyorsak da, Mesih’ten yoksun bu gerçekler kuraldan başka bir şey değiller. Kural yaşam vermez, hatta yaşatmaz.


Yasa (kural) beni, kendi sahasına sürükleyip yeniyor. Kural gerçeğin ta kendisi olabilir, ama ben güçsüzüm, Yasa’yı yalnız Mesih bende yerine getirebilir. Yenilenme yoksa, Mesih’ten yoksun inancın, bir din ve şeriat düzeninden hiçbir farkı yoktur. Bu durumda Rab’le ilişkiden ibaret bir yaşam yerine ezberci yaşama başladık demektir. Yani gücünü doğal benlikte arayan bir yaşam…


Zaferin anahtarı Rab ile, güçlerimizin ve düşüncelerimizin sürekli ‘dirildikleri’ bir ilişki yaşamaktır. Romalılar 8. bunu yeni bir güçle gösterecektir. Fakat nedense Romalılar 7’yi yaşamadan Romalılar 8’in dersi kalıcı olmaz.

Gerçekler bana yaşam vermez, yalnız İsa Mesih bana yaşam gücünü verebilir. Yine, ‘Diri Mesih ile, Mesih gerçeği’ arasında kılpayı bir fark söz konusudur. Bu nedenle Rab, ‘Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır’ demekle birlikte şunu da ekledi:

‘Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz’ (Yuhanna 8:32-36).

Rab’le ilişkimizi sürekli tazelemek bol yaşamın esas anahtarıdır.


‘Bu çağın gidişine uymayın; Tanrı’nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin YENİLENMESİYLE değişin’ (Romalılar 12:2).