#30509
Anonim
Pasif

Şeytan Yenilmiş bir düşmandır!

İsa Mesih Şeytan’ı Golgota tepesinde haç üzerinde yenmiştir. Şeytan yenilmiş bir düşmandır. İsa Mesih’e ait olanların Şeytan ve cinler üzerinde yetkileri vardır. Bu yetkiyi Rabbimiz İsa Mesih bizlere vermiştir. Yetkimizi kullanmalıyız.

‘Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü altetmek için yetki verdim’ (Luka 10:19).

Kutsal Kitap Tanrı’nın diri ve yaşam veren sözleridir. O’nu sürekli okursak, Şeytanın yalanların kolaylıkla farkedebilir, İsa Mesih adında etkisiz hale getirebiliriz. İsa Mesih’in adını duyunca şeytan tir tir titremeye ve kaçacak delik aramaya başlar. Bu nedenle başımız dik, ruhun kılıcı olan Tanrı’nın Sözü’nü iman kalkanını elimize alarak Şeytan’a ve onun cinlerine karşı durabiliriz.

‘Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin.
İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın.

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün ruhsal yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

Böylece belinizi gerçekle kuşatımış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.

Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.

Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı Sözü’nü alın.

Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin’ (Efesliler 6:10-18).

Sevgiler