#30464
Anonim
Pasif

ANTİNOMİAN GÖRÜŞÜ

Romalılar 7’nin birçok odağı olmuştur. Bunlardan ilki, sözde bedensel Hristiyandır. Müjdeci Hristiyanlar arasında, iki tür Hristiyan olduğu görüşü çok yaygındır. Bunlar, bedensel ve ruhsal Hristiyandır. Bedensel Hristiyan, yüreğinin tahtında Mesih’in olmadığı ve bu nedenle de sürekli bir itaatsizlik yaşantısı sürdüren bir kişidir. Bir de ” Ruh’la dolu ” Hristiyan vardır. Bu kişinin hayatını tanımlayan özellikler ise itaat ve Tanrı’ya ve Sözü’ne ruhsal adanmışlıktır. Mesih, bu Hristiyanın yaşam tahtında oturmaktadır.

Bu ayrım büyük tehlikelerle donanmıştır. Bu tehlikenin iki yüzü vardır ve her ikisi de gerçeğin çirkin bir saptırılmasıdır. Birinci sapkınlık, çok eski yanlış inanış olan antinomianizmdir. Antinomianizm, tam olarak ” yasa karşıtlığı ” demektir.Buna inananların tek söyledikleri şarkı, ” Yasa’dan özgürüm, ne mutlu bana. İstediğim kadar günah işlerim, yine de bulurum bağışlanma ! ” Bu sapkınlık, lütuf ve bağışlanmanın yalnış algılanmasına dayanmaktadır. Kişinin Mesih’i kurtarıcı olarak kabul edip, Rab’bi olarak kabul etmeyebileceği düşüncesini içerir. İtaatin olmadığı, iyi işler meyvesinin gözükmediği bir iman olabileceğini varsayar. İşte bu tam olarak Yakup’un hakkında yazdığı, iman olmayan iman, Tanrı’yı asla hoşnut etmeyecek olan ” ölü iman ” dır.

Buradaki bedensel Hristiyan, Mesih’e inandığı söylenen fakat Ruh’un meyvesine ilişkin hiçbir belirti göstermeksizin, sürekli bir bedensel yaşantı süren bir kişidir.Bu tanımda kullanılan kelimelerin arasında ölümcül bir çelişki bulunmaktadır. Böyle bir kişiye bedensel Hristiyan denemez. Bedensel bir Hristiyan olmayan bir kişidir bu. Eğer bir insan, saf ve sürekli bir bedensellik yaşantısı sergiliyorsa, bu kişiye Hristiyan denmez. İçinde Mesih’in Ruh’u yaşamamaktadır. Ruh’tan doğmuş olup, kişinin hayatında hiçbir değişiklik olmaması düpedüz imkansızdır. Meyve vermeyen Hristiyan, Hristiyan değildir. Antinomianizm, itaatsizlik çocuklarında egemenlik süren yasasızlık ruhudur. Bedensel Hristiyanın ” imanı “, iman değildir. Böyle bir iman tanrısızı aklamaz. tanrı’yı hoşnut ediyor olamaz. ( RC. SPROUL )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz rabbe hamdolsun