#28454
Anonim
Pasif

Doğrulukla donatılmanın yarattığı sonuçlar nelerdir ?
Bunları sıralarken yine, Rom. 5:1-11’de görebileceğimiz yedi noktaya da değinebiliriz :

1. Doğrulukla donatılmış olarak, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın önünde barış içindeyiz ( Rom. 5:1 Yine aynı bölümün 10 . ayetinde, ” Biz tanrı’ya düşmanken Getsamani’de Rabbimiz İsa Mesih bizi Tanrı’yla barıştırdı ( Rom. 5:10 ). İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı ile barışmış olaruz. Önceleri tanrı’ya düşmandık. O’na yaklaşamazdık. Mesih bizi tanrı ile barıştırdı. Bu gerçek ve güncel yaşamda tecrübe edilen bir şeydir.
” Tanrı O’nun aracılığıyla her şeyi kendisinde barıştırdı. Barış Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandı. Tanrı yerdekileri de, göktekileri de O’nun aracılığıyla barıştırdı.” ( Kol. 1:20 ).

2.” İman ederek içinde bulunduğumuz bu kayraya O’nun aracılığıyla girme hakkına kavuştuk.” ( Rom. 5:2 ) Bu ne demektir ? Doğru sayıldığımız için, Tanrı’nın kutsal huzuruna girebiliriz. Emin bir umutla, Tanrı’nın bizler için hazırlamış olduğu şeyleri dört gözle bekleriz.

3. ” Kavuşacağımız tanrı yüceliğinin umuduyla da övünç duyarız. İkinci ayetin ikinci parçasında, sözü geçen umut, belirsiz, ya olacak ya olmayacak türünden umut değil, Tanrı’nın doğrulukla donatmış olduğu kişilerde başlattığı işi sonucuna vardıracağı konusunda, bize tam bir güven veren umuttur. Yani Kol. 3:4 ve Tit 3:7’deki umuttan söz edilir.

4. Üstelik acılarımızda bile övünç duyarız (5:3 ). Neden övünç duyduğumuz konusunda 4. ve 5. ayetlerde dört neden verilir . Acı ve denenme geldiği zaman biliyoruz ki, ” Şu gelip geçici hafif acılar, bizde ne sınırı ne de kısıtlamaları olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Gözlerimizi görülen şeylere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçicidir, görülmeyenlerse sonsuzdur” ( 2. Ko. 4:17,18 ).

5. “ Tanrı’nın sevgisi bizlere verilen Kutsal Ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşmaktadır.” ( 5:5 ).Burada Tanrı’nın dört boyutlu sevgisinde söz edilir ( Ef. 3:17,18 ) ve aynı zamanda birbirimize olan sevgisinden ( 1. Yu. 3:14 ).

6. Kutsal Ruh bize verildi. Sevgi yüreklerimize Kutsal Ruh aracılığıyla döküldüğüne göre, Kutsal Ruh’u almışızdır. Tanrı bizi kendi doğruluğuyla donattığı anda O’nun Kutsal Ruh’u gelip içimize konut kurar, içimizde yaşamaya başlar.

7. ” Tanrı bağlılığında övünç duymaktayız” ( 5:11 ). Bir zamanlar yargı altında yaşayan, günahlarımız içinde kaybolmuş olan bizler, şimdi Tanrı’nın kayrası sayesinde O’nun doğruluğu ile donatılmış olarak sevinçle çoşuyoruz.

Büyük sıkıntılar içinde bile sevinebiliriz. Niçin ? Çünkü bunlar bize sabırlı olmayı, sabırlı olmakla da karakter dinçliği verir. ( Kamil MUSA )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.