Re: Doğru Sayılmak

#28434
Anonim
Pasif

Tanrı’nın doğru saydığı kişilerin yaptığı işler onların doğru kişiler olduklarını kanıtlar. Bu yine Tanrı’nın doğruluğu ile donatılmış olmanın delilidir.

Önce demiştik: İyilik işlerimiz bizi Tanrı katında doğru çıkaramaz. Fakat, Mesih aracılığıyla doğru sayılırsak, o zaman yapyığımız işler doğru sayıldığımızı kanıtlamalı. İlk bakışta çelişkili gibi görünen, ama aslında çelişkeli olmayan iki ayeti gözden geçirelim:

” Çünkü hiçbir insan ruhsal yasada sıralanan işlerde tanrı katında doğrulukla donatılmayacaklardır. Çünkü ruhsal yasa kişiyi ancak günahı bilme aşamasına getirir. ” ( Rom. 3:20 )

” Atamız İbrahim, ‘oğlu İshak’ı sunak üstünde sunmakla’ yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı ? İnsanın yalnız iman sonucunda değil, yapılan işler sonucunda doğrulukla donatıldığını görüyorsunuz. aynı durumda genel kadın Rahap da , soruşturucuları kabul edip onları bambaşka bir yoldan göndermekle, yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı ? Ruhsuz beden ölü olduğu gibi, yapılan işlerle desteklenmeyen insan da ölüdür. ” ( Yak. 2:21-24-26 ).

Bu iki ayeti incelersek, şu sonuca varırız : İyi işler yapmakla Tanrı katında doğru sayılamayız. Ancak İsa Mesih’e iman etmekle Tanrı katında doğru sayılabiliriz. Mesih aracılığıyla Tanrı önünde doğru sayıldığımız zaman, bu bizi doğru işler yapmaya yöneltmeli. Bu işler doğru sayıldığımızın kanıtıdır. Eğer imanımız bizi, tanrı’nın sözüne uymaya yöneltirse , gerçek bir imanımız var diyebiliriz. İbrahim, belli bir eylemle oğlu İshak’ı, kurban etmeye hazır olduğunu belirtmişti. İşte, İbrahim’in bu eylemi Tanrı’ya iman ettiğinin kanıtıydı. Biz de sözümüzün eri olmalıyız. ” Tanrı’nın Sözü’ne inanıyoruz” dersek, o aynı söze uyup Tanrı’nın isteğini yapmalıyız. Lütfen okuyun : Yak. 2:18

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.