#31051
Anonim
Pasif

Elçi Petrus’un, Pentikost Günü verdiği vaaz da tümüyle diriliş gerçeği üzerine oluşturulmuştur.

Ana teması diriliştir, bu öğreti çıkarılırsa geriye hiçbir şey kalmaz. Diriliş (1 ) İsa’nın ölümünün açıklaması, ( 2 ) Mesih’te gerçekleşeceği beklenen bir peygamberliğin yerine gelmesi,(3 ) öğrenciler tarafından tanık olunan bir olgu, ( 4 )Kutsal Run’un geliş nedeni ve (5 ) Nasıralı İsa’nın Mesih ve Kral ünvanlarının gerçekliğinin kanıtlanması olarak ortaya konulmaktadır.İleri sürülen birçok sav ve sonuç tümüyle diriliş gerçeğine dayanmaktadır. Diriliş olmadan Kutsal Ruh’un farklı bir şekilde gelişi hiç açıklanamayacak bir gizem olarak kalırdı. Diriliş olmadan elçilerin tanıklıklarının bir anlamı kalmazdı. Diriliş olmadam bu öğretiden geriye kalan sadece 16. mezmurun Mesih’e dair bildirisi ve tüm beklentilerin gelecekte ortaya çıkacak olan bir Mesih’e bağlanması olurdu. Tabi ki, hi,zmetlerinden dolayı İsa’nın üzerinde tanrısal bir onama olacaktı, ancak bu onama ulusun diğer peygamberleri gibi sadece yaşadığı süreyle sınırlı olacaktı. Bu nedenle ilk Hristiyan vaazi, İsa’nın dirilişinden sonraki konumu üzerine yapıllanmıştır. ( Smith, TS. 230 )

Kilisenin dirilişe olan inancını reddeten Adolf Harnack bile şöyle ifade eder:” Elçilerin İsa’ya duydukları güven ,O’nun ölüme yenilmediğine ve Tanrı tarafından diritildiğine olan inancından köklenmiştir.Elçiler kendi gözleriyle gördükleri için Mesih’in dirilişine olan inançları , O’nun ölümüne olan inançları kadar güçlüydü ve bu yüzden O’nunla ilgili konuşurlarken an tema olarak bu gerçekleri kullanmışlardır. ( Harnack, HD, alıntı yeri Gün, ER. 3 )