Re: Diriliş gerçeği

#30447
Anonim
Pasif
Dirilişi önemlidir çünkü Baba Tanrı(Yahve)’nın amacı diriliş ile gerçekleştiğini ve Kutsal adaletinin sağlandığını gösterir.
Neydi bu amaç? Niye Tanrı bunu amaç edindi?

Tanrı, Ademi yarattığına O’na özgür irade vermişti. Adem, cennette sonsuzlara dek yaşayacaktı. Tek bir şartla “İtaat”. Adem iyiyi ve kötüyü ayırt etme yetisine sahip olduğundan her zaman ve her şartta doğruyu kendi özgür iradesiyle seçebilecekken yüreğinde günahı arzuladı. Bu nedenle günaha yenik düştü ve günahın bedelini Tanrısal adaletle aldı. Çünkü Tanrı Kutsaldı. Günahtan nefret eden Tanrı günahı ebediyen ortadan kaldıracak bir plan yaptıSeninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”(Yaratılış 3:15).
Baba Tanrı’nın günaha olan öfkesini dindirmek, Tanrısal adaleti sağlamak ve sevdiği insanları içinde bulundukları bu kötü durumdan kurtulmaları için Oğul Tanrı (Yeşua Mesih) günahın bedelini ödemeye gönüllü oldu. Çünkü kurtuluşu sadece ve sadece Kutsal Olan Tanrı yapabilirdi. Mesih, yeryüzünde %100 Tanrı ve %100 insan olarak indi “Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.”( (1.Ko.15:21).
Çarmıhta günahın bedelini ödedi. “… Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi (1.Ko.15:3-4).
Kazandığı bu zafer nedeniyle de Yahve, Oğlunu ziyadesiyle yüceltti. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı.”(Fil. 2:9),
“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.” (Matta 28:18).
Böylece Tanrısal adalet yerine gelmiş oldu. Yeşua Mesih’in dirilişi aklanmayı, yenilenmeyi ve nihayi dirilişi simgeler Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.”(Rom.6:4),
“Bana verdiğin yüceliği onlara verdim” (Yu.17:22),
Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleşmişsek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz. Çünkü Mesih’in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O’nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz.”(Rom. 6:4-5,9),
“Rab’bi dirilten Tanrı, kendi kudretiyle bizi de diriltecek.”(1Kor. 6:14),

Ayrıca Mesih’in dirilip, göğe çıkması yeni bir çağın başladığını; Tanrı’nın Krallığının ilan etme ve büyüme çağını işaret ediyor.