ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#28651
Anonim
Pasif

Özellikle yönetimlere itaat kendi ana öğretişinde yer almaktadır. Burada her 19 yaşına gelmiş bulunan erkeğin boynuna borç olan bir tapınak vergisi söz konusudur ( Mat. 17:24-27 ). Bu vergi roma İmparatorluğu’na değil, doğrudan din önderlerine gitmekteydi. Mesih İsa kuru ve ağır dini uygulamalara karşı olduğu halde, kendisi Tanrı’nın sözü olduğu halde yine de olumlu bir tavır takınmaktadır. Demek ki, hiçbir hristiyanın ” Ben vergimi ödemem, devletimin emirlerini dikkate almam, kültürümün değerlerine saygı göstermem ” deme hakkı yoktur. Ancak bu değerler, bu emirler Tanrı öğretişindeki değerlere saldırıyor, onları yok etmeye çalışıyorsa, bu noktada vicdanen kendini savunma hakkı da söz konusudur.

İdarecilere, yönetimlere saygı konusunda daha başka örneklere de rastlamak mümkündür. Kutsal Kitap bütün dünyasal yönetim ve idarelerin Tanrı izni ile görev aldıklarını öğretmektedir. Mesih İsa, Pilatus’a bunu belirtmiştir:

Yahudiler şu karşılığı verdiler: ” Bizim bir yasamız var, o yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor. ” Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa’ya, ” Sen nereden geliyorsun ? ” diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, ” Benimle konuşmayacak mısın ? ” dedi. ” Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun ? ” İsa, ” Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı. ” diye karşılık verdi. ” Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. ” ( Yu. 19:7-11 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.jesus…