ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#28995
Anonim
Pasif

Eski Antlaşma, Tanrı’nın insanları için oluşturduğu düzen ve yönetimle başlamaktadır. Daha sonra bu düzen yasalar halinde ilk yönetim oluşum temellerini oluşturmuştur ve On Emir ile birlikte Tanrı’nın idare şeklini yani teokratik biçimini almıştır. Ama insanlar Tanrı ile olan antlaşmalarını bozdukları için artık Tanrı’nın yönetim biçiminden insanın oluşturduğu yönetimlerin altına geçmişler ve Tanrı bu süreçte kalmalarını arzulamıştır. Artık bugünkü dünyada Kutsal Kitap’ta olan teokratik yönetim yoktur, ama önemli olan Tanrı halkının hangi yönetim ve sistem altında olursa olsun Tanrı ile esenlik içinde , Tanrı standartına uygun yaşayabilmesidir. Zaten Tanrı Yasanın yüreklere yazılacağını bildirmektedir. İşte bu noktada Mesih İsa’nın ruhların kralı olarak geleceğini ve bu dünyanın sonuna dek bunun bu şekilde olacağı gerçeği dile gelmektedir. Kısacası devlet ve politika insanın eline verilmiştir, Tanrı’nın istediği yönetim fiziksellikten, ruhsallığa geçiş yapmıştır. Tanrı’nın kurtuluş planındaki gerçek budur. Gerçek mükemmellik ancak Tanrı’dadır, elbette O’nun yönetimi en mükemmel olacaktır. O’nun tek tek insan boyutunda yaşanmasını sağlayacaktır. Hangi yönetim ve yönetici olursa olsun bu standartlarda kaliteli bir yaşam tanığı olacaktır. Onların kullandığı bütün dünyasal sistemlerde de bir düzen ve kalite ister istemez görünmüş olacaktır. ( ” Ahlak ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.rabbe hamdolsun