ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Politika Devlet ve Politika Re: Devlet ve Politika

#28880
Anonim
Pasif

Sel olayından sonra, dünya yönetimi Nuh ve ailesine veriliyor. Bu noktada Tanrı yönetim sorunlarını kolaylaştırmak, insanı insandan korumak ve yeterince adaleti sağlamak için yasalar oluşturmaya başlıyor:

Sizin de kanınız dökülürse, hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her insandan , kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım. ” Kim insan kanı dökerse, kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı… ” ( Yar. 9: 5-6 )

Aslında gördüğümüz bu yasalar bir devlet sistemini oluşturmamakla birlikte adil bir sistem oluşturmanın temellerini oluşturmaktadır.

Hükümet sistemlerinde aranan hep insanın refah ve huzurudur. Yönetim olmaksızın insanlar anarşi içinde kıvranacaklardır. Zaten yönetimlerinde biraz zayıflama görülen ülkelerin halini her gün gazete ve televizyonlarda görmekteyiz. Sağlıklı ve güçlü bir yönetim insanların en büyük ihtiyaçlarından biridir. Düşünen beyinleri düzen içinde yaşatmak için yasalar ve etkin bir yönetim şarttır. Tanrı dünyayı yönetme konusunda yetki ve sorumluluğu insanoğluna vermiştir. Buna karşın insan insandır, günahlı ve sınırlı düşünme yeteneği, çevresel etkileşimleri ile her şeyi dört dörtlük yapabilme yetisinden uzaktır. Bu bağlamda insanların oluşturduğu devlet sistemlerinin her biri insanlar için enuygunudur demek yanlış olur. Ama burada bizi ilgilendiren hangi sistemin insanlığa uygunluğunu incelemek değildir. Bunu siyaset bilimciler yapacaktır. Biz bu kadar farklı sistemlerin altında yaşayan inanlıların kendi devlet, yönetim ve yöneticileri önünde bir inanlı olarak sorumluluklarını incelemekteyiz. ( T. ÜÇAL )

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.rabbe hamdolsun