#28729
Anonim
Pasif

İsa, şeytanın çlödeki saldırılarına karşı direndi, hemen sonra Tanrı’nın Egemenliğinin yaklaştığını öğretti (Mar.1:15). İsa, çöldeki denenmenin hemen ardından ilk öğretişi sırasında (Kefernahum’daki havrada), bir adamdan cin çıkardı (Mar:21-28). Cin çıkmadan önce ‘bizi mahvetmeye mi geldin?’ diye sordu. Bu soru Tanrı’nın , çağın sonunda cinlere yapmayı tasarladıklarının bilindiğini gösteriyor. İsa, eylemleriyle cinleri mahvetmeye geldiğini gösterdi, ancak bu mahvoluşun tümüyle gerçekleşmesi, çağın sonunda olacaktı.

İsa cine, “Sus, çık o adamdan! “ diye seslendi. Cini azarladı, onun eylemine son verdi. İsa’nın söylediği ‘Dur! Yeter!”, anlamına geliyordu. Cine soluk aldırmadı ve adamı bırakmasını sağladı. İsa, adamı gözle görülmeyen bir gücün kurbanı olarak görüyordu, bu yüzden ruhla acımasızca savaştı.

Öğrenciler de cinleri çıkardı. Biz de Tanrı’nın Egemenliğini aynı şekilde ilerletiyoruz: karşı gelen her ruhu Kralımızın adında kovuyoruz. Birçok imanlı cinlerle nasıl savaşılacağını bilmiyor. Kötü ruhlardan korkuyor. Kötü ruhlar üzerindeki yetkimizin ve gücümüzün Kutsal Yazı’ya dayanan temelini bilmiyor. Kötü ruhlara acımasızca davranmalıyız. Onlarla nerede karşılaşsak, bağlamalı, azarlamalı ve kovmalıyız. ( Yahuda 9, imanlıların cinleri azarlayamayacağı ya da kovamayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine öğrenciler, İsa buyurdukça böyle davranmışlardı. Bu ayetlerde “Rab’bin yetkisini hiçe sayan” veyüce varlıklara dil uzatan” sözdinlemez kişilerden söz ediyor (Yah:8). Yahuda, baş melek Mikail’in bile bunu yapmadığını, Rab’bin yetkisine güvendiğini söylüyor. )

Cinler üzerindeki yetki, Mesih’in imanlılara karşılıksız olarak verdiği güçtür. Yetmişler görevden döndüklerinde, “Rab” dediler, “senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor’. İsa, onlara şöyle dedi:

“Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben, size yılanları ve akrepleri ayal altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir’ ( Luka 10:17-19 ).

Cinleri yenmek için gerekli olan bütün yetkiye sahip olduğumuza kuşku yoktur (Mar. 16:17-18; Elç. 1:8 ; Esin.12:11). İsa, öğrencilerine, “tüm cinleri kovmak için güç ve yetki “ verdi (Lu. 9:1; Ef. 6:10-18 ; Yak. 4:7; 1. Pe. 5:9; 1. Yu. 4:4 ).İsa, içinde bulunduğumuz savaşı anlıyordu, Tanrı’nın şeytanı gökyüzünden attığını kabul ediyor. O’nun gücünden korkmamamız gerektiğini söylüyordu. (J. WIMBER – K. SPRINGER)

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.