#28719
Anonim
Pasif

Sayın sonsuzdiren’in dediklerine katılmakla birlikte; sayın T. ÜÇAL’ın ( usuma gelen ) bazı ifadelerini de sizinle paylaşmak isterim:

Tanrı’nın yarattığı ve değer verdiği kahyalar olarak, Tanrı’nın yarattığı dünyaya zarar vermeden nasıl yaşayabiliriz ? Dünyayı korumak, Tanrı’nın yarattığı sistemin bozulmasına engel olmak ; bizim yaşam biçimimizdeki köklü değişimlerle bağlantılıdır. Tanrı’ya ve onun yaratma gücüne saygı da bir tür ibadettir. Böylesine yürekten bir hizmet hem Tanrı’ya saygı hem de ülkemizin korunmasına, halkımızın sağlığına bir faydadır.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker ” ( Luka 11:17 )
saksi saksi saksi