#28665
Anonim
Pasif

Eski Antlaşma rahiplerinin yaptığı ve öğrettiği kutsal ve bayağı ayrımlardan bazıları nelerdir ? Belki en iyi bilineni, Tanrı’nın kutsal günü olarak ayrılan Şabat Günü’dür.

Diğer altı gün sıradan dünyasal amaçlar içindir : Böylece onlar dini olmayan günlerdir. Yiyecekler arasında da bir ayrım vardır. Bazıları temiz bazıları temiz değildir ( Lev. 11:17 ). Yerler de kutsal ve bayağı şeklinde ayrılırdı. İsraillilerin tapınma çadırlarında , tapınaktaki gibi ” en kutsal yerleri ” vardı.

Görev konusunda bile Eski Antlaşma kanunlarında kutsal ve sıradanlık birbirinden ayrılır. Sayılar 16’da Korah, Musa’yı ve Harun’u kendilerini sıradan İsraillilerin üzerinde görevlere koyardı. Korah, ” her bireyin kutsal olduğunu ” iddia ederdi. Musa ” Rab kimin kutsal olduğunu açıklayacak ve o kişiyi huzuruna çağıracak ” şeklinde cevaplardı. Bir sonraki gün Tanrı Musa ve Harun’a “Bu topluluğun arasından ayrılın da bir anda yok edeyim” dedi ( Say. 16:21 ). Musa ve Harun cemaati esirgemesi için Tanrı’ya yalvardı. Sonuçta sadece Korah ve onun sadık isyancıları görev konusunda Tanrı’nın seçmesi için şikayet edip günah işlediklerinden dolayı yok edildiler. Fakat Yahudi yasasının kutsal / bayağı şeklindeki ayrımları sadece geçicidir.

Eski Antlaşma’daki, Tanrı’nın insanları, ” Bunun gibi , bizde ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı olarak yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. ” ( Gal. 4:3-5 ).

Tanrı’ya övgüler olsun. Zaman dolmuştur. Tanrı’nın Oğlu tüm kirliliklerden zaferle çıkmıştır. Sonuç olarak Mesih’in Ruhu bir kişide yaşadığında o kişinin tüm hayatı temiz ve kutsal olarak görülmeli. Yeni Antlaşma’nın ışığının üzerlerine parlamasıyla Eski Antlaşma’daki ayırımlar kaybolur. ( Laryy PEABODY )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.