#29814
Anonim
Pasif

Günlük işimiz yoluyla; Tanrı bizi yaşamımızda, yaşam ve benliğimizin ölmesi gibi iki seçenekte karar vermemiz için zorlayan durumlarda bırakır. Bu durumlar ( Benliğin ölmesini seçersek ); Mesih yaşamının içimizde büyümesini sağlayacak fırsatlar olur. Daniel’in işi sırasındaki deneyimleri bunu anlatır. Daniel’in çalışma arkadaşları tanıtım fırsatlarını zayıflatmaya çalıştılar. Tek saldırı noktalarının, onun Tanrı’ya adanması olduğunu düşünürler. Onlar; krala, 30 gün içinde kendisinden başka hiçbir Tanrı’ya tapınmama yasağı koydurup, yasal bir tuzakla Daniel’i yakalatmak istediler. Onu dua ederken bulduklarında; bunu krala bildirdiler ve bunu ölerek ödemesini istediler. Başka bir şansı yoktu. Kral, Daniel’in aslanlara atılmasını emretti. Ama Tanrı, Daniel’i kurtardı. Ona, hiç zarar gelmedi.

Daniel, fiziksel yaşamı ile kaçmasına rağmen; düşmanlarının bu saldırısı kendi benliğinin ölmesi için olduğu çok açıktır. Hiç şüphesiz ki, Daniel düşmanlarına isteseydi, etkisini kullanarak yanıt verebilirdi.

Böyle bir tepkiyi; Kutsal Yazılar’da okumuyoruz. Daniel, benliğinde kalan, bencil kine olan kışkırtmayı öldürmüştür. Kendini korumak yerine, Mesih’in yaşamını sergilemiştir: ” Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermezdi. Elem çektiğinde kimseyi tehdit etmez, ama davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bırakırdı. ” ( 1. Pet. 2:23 ).

Sonuç olarak; Tanrı, onun adına hareket ettiğini görmüştür. Daniel’de daha çok yaşam oluşturmuştur : ” Daniel’in çukurdan çıkarılmasını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Aslanlar ona dokunup incitmemişlerdi. Çünkü Tanrı’ya güvenmişti. ” ( Daniel 6:23 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Yahve nissi – RAB, sancağımdır.

Yahve yire – RAB, sağlar. hisusa hamdolsun