#29538
Anonim
Pasif

Babil karanlığında çalışan bir kişi, iyi işleri aracılığıyla çalışma arkadaşları arasında ışığını saçar. İyi işleri Tanrı’ya kazanç sağlar şeytana ise kaybettirir. Hamdoldun ki bir gün, bu suçlayıcı düşmanımız bile Işığın gücüyle zararsız hale gelecek. O bile, ” Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkca söylemek ” zorunda kalacak.

En sonunda tanrı kaybettiklerinin hepsini toparlayacak. Varolan her şeyi yarattığı için hakkı olan övgüye sahip olacak. Vahiy kitabında Yuhanna, o zaman nasıl olacağının sadece birazcığını gösteriyor. 24 ihtiyarın Tanrı’nın tahtının önünde yere kapanıp tapınarak şöyle diyorlar: ” Rabbimiz ve Tanrımız ! Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” ( Vahiy 4:11 )

Dünyasal bir işte çalışmakla ne kadar büyük bir ayrıcalığa sahibiz. Hergünkü görevimiz kutsaldır; her biri tanrı’nın Adına ait olan övgüyü ve yüceliği geri kazandırmak içindir !

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !hisusarabbe hamdolsun