#29349
Anonim
Pasif

Yüreği karanlıkla dolu insanlar ne Tanrı’yı övebilir ne de ilk yaratılıştaki iyi işleri için;güneş, ay, yıldızlar ve diğer doğa harikaları için O’nu yüceltebilir. Şimdi ise Tanrı kendi eliyle insanlar arasına yerleştirdiği bir çok kandili aracılığıyla iyi işlerini gerçekleştiriyor. İnsanlar belki Tanrı’nın görkemini görmemek için gözlerini dağlara ve yıldızlara bakmaktan kaçırabilir ama yanı başında her gün her saat ışık veren bir kandili görmemezlikten gelemez.

Daniel kitabı; bunu Daniel’in üç Tanrısal arkadaşının ve Babil devleti çalışanlarının deneyimleriyle örneklendirmektedir. Nebukadnessar altın bir heykel yaptı ve buyruğundaki herkesin heykele eğilip tapınmasını emretti. Şadrak, Meşak ve Abed-Nego kralın buyruğunu yerine getirmeyi reddettiler. Üçü de kızgın fırına atıldılar. Yalnız onlar fırındayken dördüncü bir kişi daha beliriyor ve kızgın fırından onlara hiçbir zarar gelmeden üç arkadaşı kurtarıyor.

Onların iyi işleri ( Tanrı’ya güvenip insan eliyle yapılmış dünyasal bir şeye tapınmayı reddetmeleri ) putperest kralın ağzından Tanrı’ya övgüler sunulmasıyla sonuçlandı: ” Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’nun Tanrı’sına övgüler olsun ! Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı… Çünkü böyle kurturabilen başka bir tanrı yoktur. ” ( Daniel 3:28-29 ).

Dünyasal işimizi de iyi işlerimiz Tanrı’nın görkeminin yüceltilmesi için yapılabilir. İnanmayan iş arkadaşlarımız bile bu işlerin bizim gücümüzle yapılmış olmayacağını anlayacaklardır. Dünyanın kendi motivasyonu, kendi standartları, kendi çalışma yöntemleri vardır. Dünyadan olanlar dünyasal olan şeyleri kabul ederler. İmanlının göksel Kaynağından gelen iyi işleri açıklamak için dünyasal sözcükler yeterli değildir.

Burada bile imanla yürümeliyiz, gördüklerimizle değil. İyi işlerimizden dolayı pek nadir etrafımızdaki insanların Tanrı’yı övdüğünü duyarız. Ancak Mesih’te kalmaya devam edersek, gelecekte Baba’nın övülmesi için iyi işlerimizi biriktirdiğine güvenebiliriz. ” Sevgili kardeşlerim , size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. ” ( 1. Pe. 2:11, 12 ).Bizim aracılığımızla kazanacağı övgü, Tanrı’nın son yargısına kadar beklemek zorunda olabilir. Ama biliyoruz ki, o günde ” İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çökmeli ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu söylemelidir.” ( Flp. 2:10, 11)

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.suda