Re: Çalışmak Kutsaldır

#28857
Anonim
Pasif

Müjde’de, saf ve bozulmamış olan bir dinin anlamı olarak ” Baba Tanrı’nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır ” demiyor mu ?

Ancak

Dünyadan kaçış Tanrı’nın inanlılar için olan planı değildir.Bizler dünyadan kaçmamalıyız. Bizler dünyayı yenmeliyiz. Dünya kaçınılması gereken bir şey değildir., o bizim görevimizdir. Kutsal Yazılar bu noktada çok açıktır. İsa kendisini izleyenler için dua ederken, ” Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil kötü olandan korumanı istiyorum ” demiştir ( Yu. 17:15 ). Pavlust Korint kilisesine yazdığı önceki mektubunda, ahlaksız hayat süren inanlılarla arkadaşlık etmemeleri gerektiğini yazmıştır. Sonra ne demek istediğini berraklaştırmak zorunda kalmıştır çünkü; bazıları inanlı olmayan ahlaksız insanlardan sakınacaklarını zannetmişlerdir. Şöyle açıklamıştır:

Mektubumda size ahlaksızlık yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım kuşkusuz bu dünyanın ahlaksızlıklarını açgözlülerini ve soyguncularını ya da purperestlerini demek istedim. Öyle olsaydı bu dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınızç ! ” ( 1. Ko. 5:9, 10 )

Belki de dünyadan kaçış, Pavlus’un dünyayı yenme fikri değildi. Örneğimiz hazırlanmıştı. Babamız tanrı’nın Oğlu İsa için bir beden hazırlayıp dünyaya gönderdi.

Bugün kilise İsa’nın dünyadaki bedenidir. Bu beden diğer bedeni gibi dünyaya yollanmıştır; güvenli ve korunan kutsal bir yere değil, bozulmuş bir dünyaya. Bizim 20. yy dünyamız son derece karmaşık gelişmiştir. İçinde de birçok dünyalar vardır. ” Bankacılık ve finans dünyasından bahsederiz ya da otomotiv dünyasından ya da hükümetlerin ve büyük işlerin dünyası vardır.

Bugünün dünyasına yapılan çağrı bu karmaşık gezegenin tüm bileşenleri içermelidir. Bunların bazıları İnanlı çevrelerine göre fazla kirletilmiş görünebilir, fakat yenilenler olmayacağız.

” Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. ” ( Rom. 12:21 )

İsa, dünyayı yenmiştir ( Yu. 16:33 ) ve bizden de aynısını yapmamızı bekler.

” Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyay karşı zafer kazandıran, imanımızdır. İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim vardır ? ” ( 1. Yu. 5:4, 5 ) { L. P. }

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: