#30753
Anonim
Pasif

Domuz

Domuz, pis bir hayvandır.İçki içmenin ve kötü alışkanlıkların simgesidir. Kötü alışkanlıklardan kaynaklanan günahları temsil ediyor.Günahlı olan her kimsenin, yüreği de aynı pislik içindedir.Böyle bir yürek, her çeşit pislikleri, kötülükleri ve evlilik dışı ilişkileri kabul eder. İnsanlar, Tanrı’ya yakışır şekilde yaşasınlar diye yaratıldı. Tanrı’ya bağlı kalması gerekirken; fuhuş ve zinaya bağlı kalırsa, Tanrı, onun yüreğinde kalabilir mi ? Bazı insanlarda, sigara, içki ve aşırı yemek yeme alışkanlığı vardır. Tanrı’nın yüreklerinde durduğu kimseler ise, bu alışkanlıkları bırakıp; bedenlerini temiz tutarlar ( 1. Ko. 3:16, 17 ; 1. Ko. 6:18, 19 ). Bu alışkanlıklar, Tanrı’ya mkarşı doğru olmadığı gibi bedenlerimiz içinde zararlıdır. Yapılan araştırmalara göre, bir kimse 20 yaşında sigara içmeye başlar ve günde bir paket sigara içerse; hiç sigara içmeyen başka birinden 8-9 yıl daha az yaşamaktadır. Oburluk da Tanrı’nın önünde günahtır ( Özd. 23:21; 28:7 ). Müjde’deki zengin adam örneğinde, onun her gün zevk edip yediğini ve içtiğini, öldüğünde cehennemin korkunç azabıyla gözlerini açtığını ve orada olduğunu anımsayalım ( Luka 16:19-31 ). Diğer yanda, içki yüzünden dağılan nice yuvalar görürüz. Alkole alışıp içkici olan bir kimse, elbet Tanrı’nın istediği bir şekilde davranamaz. Hiçbir ayyaş obur, ihtiraslarda yaşayan kişi Tanrı’nın krallığına giremez ( 1. Ko. 5:11; Yeşa 5:12-22 ).

Alkolik olan bir insanın ilk düşüncesi, içki, zina, hırs ve çeşitli günahlardır.Böyle bir kimse, dönüş yapıp Tanrı’ya sığınmazsa; tabi ki, Tanrı’nın vaat ettiği cennete giremez ( 1. Ko. 6:9, 10 ). İncil’deki şu ayetlerle insan kendini daha iyi tanıyabilir: Bedenin işleri bellidir. Onlar zina, pislik, şehvet, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, münakaşa, kıskançlık, kin, çekişme, ayrılık,fırka, haset, sarhoşluk, kötü eğlenceler,ve bunlara benzer şeylerdir. Bu gibi şeyleri yapanlar Tanrı’nın vaat ettiği cennete giremeyeceklerdir ( Gal. 5:19-21 ). Şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır, fakat Ruh’la dolu olun ( Ef. 5:18 )

İnsan, acanına karşılık ne verebilir ?
Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.