ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28489
Anonim
Pasif

Günlük konuşmalarımızda olduğu gibi, Kutsal Kitap imgesel bir dil kullanır. Örneğin, güneşin ” doğduğundan ” ve ” battığından ” söz eder, tıpkı bizim gibi… Bu tür br dil , kendi günlük dilimizin gösterdiğinden farklı bir gökbilimine değinmez. Kolaylık sağlayan bir dildir. Yani Kutsal Kitap belirli bir gökbilimini öğretmez ve eski Yunan felsefecilerinin tersine , evrenin yapısıyla ilgili konulara özel bir ilgi göstermez. Ayrıca dünyanın dünyanın düz olduğunu da öğretmesi de söz konusu değildir ! Kutsal Kitap yazarları büyük olasılıkla, o zamanların diğer yazarları gibi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlardı. Yeşaya 40:22 ayeti güçlü bir şekilde bunu göstermektedir ( ” Gökkubbenin üstünde oturan RAB' dir” ). Eski zamanlarda , hatta Orta Çağ Avrupa'sında , insanların dünyanın düz olduğunu düşündükleri fikri 19. yy.a kadar ortaya çıkmadı, ama aslında bunun tarihsel bir dayanağı yoktur. Plato ve Aristo gibi eski yunan felsefecileri kendilerini tutkulu bir şeki,lde dünyanın küresel olduğu düşüncesine adamışlardı.

Kutsal Kitap yazarlarının ana amacı, Tanrı'nın yy.ar boyunca insanlarla – özellikle tarihleri boyunca İsrail halkıyla ve sonra da Nasıra'lı İsa'nın yaşamı, ölümü, dirilişi aracılığıyla – nasıl iletişim kurduğunu anlatmaktadır. İncil'in ilk dört bölümünden sonra ilk kiliselerin nasıl kurulduğunu anlatan bölüm gelir; bunu da bu ilk kiliselere yazılan mektuplar izler. Kutsal Kitap Tanrı'nın amaçlarının tarih boyunca gerçekleşmesine, bireylerin ve ulusların O'na verdikleri yanıtlara odaklanmıştır – bilimsel yazından oldukça farklı amaca sahip bir odaklanma… ( “Bilim, İnanç ve Etik Zorluklar ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.