ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim Bilime Hristiyan Bakışı Re: Bilime Hristiyan Bakışı

#28871
Anonim
Pasif

Yaratılış ve evrim konusu, 21. yy. konusu olmaktan çok, 19. yy. konusudur. 19. yy. hristiyan düşünürleri, konuyu yeterince gündeme getirdikleri ve hem bilime hem de Kutsal Kitap’a hakkını veren oldukça tatmin edici bazı sonuçlara ulaştıkları için , bu tartışmanın 20. yy. da nasıl tekrar canlandırıldığını ve konunun hala da etkin kaldığını görmek gerçekten şaşırtıcı. Bunun ilgi çekici bazı özel tarihsel nedenleri vardır.
……..

Dini ve din karşıtı tartışmalarda kullanılmanın yanı sıra , çeşitli zamanlarda evrim ırkçılık, kapitalizm, komünizm ve daha birçok ” izmleri ” desteklemek için kullanıldı !

Bu gözlemlerden anlaşılacağı gibi ” yaratılış ” ve ” evrim ” tartışıldığında çoğunlukla kafalar karışıyor. Anahtar öneme sahip bu karışıklığın nedeni, tartışmaya katılan kişilerin bu sözcüklerin anlamı konusunda oldukça farklı düşüncelere sahip olmalarıdır.Bu durumda katılımcılar, karşıt amaçlara yönelik konuştukları için tartışmaları aydınlatmak yerine kışkırtıyorlar. Biyolojik Darwin kuramı ile , Darwin’den bu yan çeşitli kişilerin bu kuramdan türetmeye çalıştıkları felsefeler arasında önemli fark var. Bu felsefelerinin çoğunun ayrışık oluşu , hiçbirinin mantıksal olarak evrim kuramını baz almadıkları, tersine onun üzerinde asalak olabilecekleri konusunda bizi uyarmalıdır. Bilim tarihinin incelenmesi, bilimsel kuramların, özellikle de ” büyük kuramların “, ideolojik nedenlerle kullanıldığı birçok örneği gözler önüne serer.Yaygın strateji, kuşkulu savlar kullanarak ya da tekrarlanan ifadelerle belirli bir stratejinin belirli bir bilimsel kuramla yakından ilişkisi olduğunu ima etmektir. Bu şekilde her tür fikir, bilimin büyük kuramlarında ilerleyebilir. Sonuçta, bağlantılı ideolojiler gelişip ağırlaşınca hız keserler. Evrim kuramı da sıkça böyle bir kaderi paylaşmıştır. Yaratılış ve evrim konusunda anlamlı bir tartışma yapabilmek için bu terimlerin anlamlarını açmaya biraz zaman harcamalıyız. ( D. A. – R . S. W. )

Rab, izin veririse; gelecek yazıda, ” Biyolojik evrim” üzerinde duracağız.

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun .:pervane: