ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#30601
Anonim
Pasif

İsa Mesih’in bir kadınla konuşmasını sizlere örnek olarak göstermek istiyorum. Bu konuşma aslında, İsa Mesih’in döneminde imkansız bir olaydır. İsa Mesih, yolculuk ederken Samiriye yakınlarında Yakup’un Kuyusu denen kuyunun başında oturuyordu. Tam o sırada Samiriyeli bir kadın kuyuya su çekmeye geldi.Öğlen sıralarıydı.

Aralarındaki konuşmayı, size Müjde’nin Yuhanna 4. bölüm 7. ayetten itibaren aktarmak istiyorum:
İsa, ona ” Bana su ver içeyim ” dedi.
Samiriyeli kadın, ” Sen yahudi’sin bense Samiriyeli bir kadınım ” dedi. ” Nasıl olur da benden su istersin ? Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur.” İsa kadına şu yanıtı verdi: ” Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana ” Bana su ver içeyim ” diyenin kim olduğunu bilseydin sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi. ” Kadın, ” Efendim ” dedi, ” su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin. O yaşam suyunu nereden bulacaksın. ? “
İsa şöyle yanıt verdi: ” Bu sudan içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. “
Kadın ” Efendim ” dedi, ” bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. “
İsa, ” Gt kocanı çağır ve buraya gel ! ” dedi.
Kadın ” kocam yok ! ” diye yanıt verdi.
İsa, ” Kocam yok demekle doğruyu söyledin. ” dedi. ” Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.”
Kadın, ” Efendim anlıyoru, sen bir peygambersin. Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapınılması gereken yerin Yeruşalim’de olduğunu söylüyorsunuz. İsa, ona şöyle dedi: ” Kadın bana inan, öyle bir saat geliyor ki,Baba’ya ne bu dağda ne de Yeruşalim’de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisiyle böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınananlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. ” Kadın İsa’ya ” Mesih denilen Meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum ” dedi.” O gelince bize her şeyi bildirecek! ” İsa, ” Seninle konuşan ben, O’yum ! dedi. ( Yu. 4:7-26 )

Söz, Mesih’ti; O, Hak’tı.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle .
Dünyayı kazansan neye yarar ? isasiyahbeyaz