ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın Benim Adım Kadın Re: Benim Adım Kadın

#29762
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma bölümü olan Tevrat’ta ilerlemeye devam ettiğimizde Tanrı’nın kadına kaybolan saygısını geri vermek için pek çok kural koyduğunu okuyoruz.

Bu şeriat kurallarının çok ağır olduğunu düşünebiliriz ki; aslında öyledirler de. Ancak bugün rahat koltuklarımızda oturarak bundan yüzlerce yıl önceki kültür ve
dünyayı yargılamak doğru mudur ? Tanrı; kendine yücelik verecek, dünya üzerinde kendi işlerini gösterebileceği bir halk seçmiştir. Bu halk; iman babası olarak da anılan İbrahim’in soyundan gelen İsarail halkıdır.Bu halk; sayfalar dolusu bir şeriata sahiptir. Tanrı’nın bu şeriatı vermesinin ereği; insanın günaha düşmesinden sonra, Tanrı ile bozulan ilişkisini düzeltmektir.İnsan düştüğü günah bataklığından; bu şeriat ve kurban kurallarıyla biraz olsun temizlenecek ve Tanrı’nın büyük arzusu olan sevgi birlikteliğine bir adım atacaktı. Bu kurallar arasında tabi ki kadınlarla ilgili olanlarda vardı.Özellikle cinsel ahlaksızlıkla ilgili şeriat kuralları; hem erkek hem de kadını ilgilendiriyordu. Bu kuralların , İsrail halkını, etraflarında bulunan pekçok putperest halkın iğrenç ve ahlaksız uygulamalarından uzak tutmakta yararı olacaktı. Bu toplumların; kadınları, put tanrılara cinsel araç olarak kullanmak; zina aracı olarak görmek gibi uygulamaları vardı. Kadınlar eğer soylu bir ırktan gelmiyorlarsa, bir hiçtiler. Ancak Tanrı’nın planında bu tamamen yalnıştır. Çünkü kendi benzeyişinde yaratılan bu değerli varlık; Tanrı’nın ilerideki muhteşem planı için büyük öneme sahiptir.

Çünkü Tanrı; kadına, insan günaha düştükten sonra bile sevgisinden dolayı büyük bir vaat vermiştir. İnsanlığı günahtan kurtaracak olan Kurtarıcı kadın ın soyundan gelecektir. Nitekim İsa Mesih, Meryem’den dünyaya gelmiştir.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 ) hisusa tanri sevgidir