#31603
Anonim
Pasif

SORU:Mesih’in gücü herşeye yeten olduğu bir gerçekse nasıl zayıf olabiliyor?

Kutsal Kitap bizlere Mesih’in insansal zayıflıklarını gösterir:
İsa kırk gün kırk gece oruç* tuttuktan sonra acıktı.” (Matta4:2)
Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.” (Matta8:24)
Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus`un babası olan bu adama İsa`nın çarmıhını zorla taşıttılar.” (Markos15:21)
“Yakup`un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat* on iki sularıydı.” (Yu.4:6).

Yine aynı kitap bizlere sınırsız gücünü de gözler önüne serer:
İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu.Hepsi hayret içinde kaldı. “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O`nun sözünü dinliyor?” dediler.” (Matta8:26-27)
“Her şeyden önce var olan O`dur ve her şey varlığını O`nda sürdürmektedir.” (Ko.1:17)
“Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O`nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı`nın sağında oturdu.” (İbr.1:3)

Mesih’in zayıf doğası, O’nun sınırsız gücünü gizlemekteydi. Yine de tek bir sözü O’nun her şeye yeten gücünü ortaya seriyordu “Tanrı`nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (Luka 1:37).
Mesih’in insansal doğası yeryüzünde yaşarken bizler gibi sınırlıydı, ama tanrısal doğası eşsizdi, sınırsızdı. Kutsal Kitabı okuyan biri Mesih’in tanrılığını ya da insanlığını görmek istiyorsa mutlaka bunlara uygun birçok ayet bulacaktır.