#31602
Anonim
Pasif

SORU: Mesih göğe alındıysa nasıl her yerde olabiliyor, göğe alınmadan önce de her yerdedir diyebilir miyiz?

Kutsal Kitapta yer alanBen Baba`dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba`ya dönüyorum.” (Yu.16:28);
“Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.” (Yu.17:11) bu ayetlerden açık olarak Mesih’in insansal doğasının göklere yükseldiğini ve artık dünyada bulunmadığını anlıyoruz.

Fakat tanrısal doğasından söz ederken de Mesih’in her yerde olduğunu biliyoruz İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh`un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”(Matta 28:18-20).

Kısaca şunu söyleyebiliriz ki Mesih, göklere dönmüştür. Şimdi göklerdedir. Aynı zamanda bizlerle birliktedir “İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.”(Yu.14:23).