#31601
Anonim
Pasif

Mesih’in Tanrılığı ile ilgili bir çok ayet Kutsal Kitapya yer almaktadır.

Mesih, doğa üstü mucizelerle “İsa, “Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?” dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O`nun sözünü dinliyor?” dediler.” (Matta8:26-27);
“Üçüncü gün Celile`nin Kana Köyü`nde bir düğün vardı. İsa`nın annesi de oradaydı.İsa`yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı.Şarap tükenince annesi İsa`ya, “Şarapları kalmadı” dedi.İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi” dedi.Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu yapın” dedi.Yahudiler`in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı.İsa hizmet edenlere, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.Sonra hizmet edenlere, “Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi. Onlar da götürdüler.Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.”İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile`nin Kana Köyü`nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O`na iman ettiler.” (Yu.2:1-11)Tanrılığını göstermiştir.

Ayrıca tapınılmayı Kabul ederek “Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa`ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı`ya tap! Çünkü İsa`ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.” (Va.19:10) ve günahları bağışlayarak “İsa onların imanını görünce felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı” dedi.Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: “Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı`ya küfrediyor! Tanrı`dan başka kim günahları bağışlayabilir?” (Markos2:5-7)tanrılığını göstermiştir.