#31599
Anonim
Pasif

Mesih, miras alınan günah olmadan gerçek bir insan olarak dünyaya geldi. Kutsal Kitaptaki Mesih’in soyağacına baktığımızda kısmen kesintiye uğradığını görmekteyiz. Bunun nedeni Mesih’in babasız dünyaya gelmesidir. Yusuf’tan söz edilmez çünkü Mesih’in Yusuf’la bu anlamda bir baba-oğulluk ilişkisi yoktur. Bu, Mesih’in, Adem soyunda egemen olan günahın Mesih’te egemen olmadığını gösterir. Çünkü Mesih babasız dünyaya geldi.

Meryem’den Tanrısal bir mucizeyle doğması, günahlı doğayıa sahip bir anneden de günahı almadığını gösterir. Mesih günahsız olarak dünyaya geldi. O’da günah yoktu.
Roma Katolik Kilisesi, Mesih’in günahsızlığını ifade etmek için Meryem’in de günahsız olması gerektiğini savunarak Meryem’i günahsız kabul etmektedirler. Oysa bizler gibi Meryem’de günahkar biridir. Adem topraktan doğmuş, Mesih ikinci Adem olarak Ruh’tan doğmuştur Bedenden doğan bedendir, Ruh`tan doğan ruhtur.”(Yu.3:6).


Kutsal Ruh’un bu doğumdaki mucizesi, Yusuf’tan gelen günahın Mesih’e aktarılmasını önlemiştir; aynı zamanda Meryem’den gelen günahın aktarımını da önlemiş oldu.

Luka 2:40,51-52 ayetlerinde Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı`nın lütfu O`nun üzerindeydi.; İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra`ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı`nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.” Mesih’in insane özgü zayıflığını ve sınırlarını okuyoruz.

Mesih’in bizim gibi yorulduğunu ve susadığını Yakup`un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat* on iki sularıydı”(Yu.4:6), acıktığını “İsa kırk gün kırk gece oruç* tuttuktan sonra acıktı.”(Matta4:2) okuyoruz.
Mesih’in insane bedeninin sınırlarını zaten çarmıhta açığa çıkmıştı İsa yüksek sesle, “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.”(Luka23:46). Et ve kemikten oluşan bedeni vardı. Tıpkı bizler gibi bütünüyle insandı.

Tüm bunlara karşın Mesih, ölümden fiziksel bir bedenle diriltildi. Diriltilen bu beden artık zayıf ve sınırlı değildi. Mesih’in bedeni dirilişle birlikte yetkinliğe kavuşmuştu. Bu bedensel varoluş göklerde de devam ediyor.
Bizlerin bedeni de yüceltildiğimizde böyle yetkinliğe kavuşacak!

Mesih’in bizler gibi aklı vardı “İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor,Tanrı`nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.”(LUKA2:52). Bizler gibiöğrendi, yetişti. Yemeği, içmeyi, konuşmayı, yazmayı öğrendi, yetişti.