#31598
Anonim
Pasif

Şimdi Kutsal Kitap aracılığıyla bu sorulara yanıt vermeye çalışalım:

Sorulara yanıt vermeden önce bir önbilgi vermeyi uygun buluyorum. Öncelikle Mesih’in yeryüzüne iniş amacıyla başlamak istiyorum. Kutsal Kitap, Tanrı’nın “kutsal” olduğunu yazar. Kutsal olmak günahsızlığı da içerdiğinden Tanrı’nın günaha olan öfkesi korkunçtur. Tanrı günahtan nefret eder. İşte Baba Tanrı’nın günaha olan bu nefretini dindirmek için Oğul Tanrı istekli olmuş ve yeryüzüne inmiştir. Mesih’in kefareti sayesinde Baba Tanrı ile insan arasındaki uçurum giderilmiş ve insan yaratıcısıyla barışmıştır. Mesih, bu uçurumu kapatabilmesi için Tanrı yasasındaki kurallara göre yapması gerekiyordu. Günaha düşen Adem’in, günahının kefaretini ödeyecek olan yine Adem’e eş bir insan olması gerekiyordu. İşte bu nedenle Mesih bir insan olarak yeryüzünde yaşadı ve çarmıhta bu kefaretin bedelini ödedi. Tüm bunları yaparken Mesih tümüyle Tanrı (%100) ve tümüyle insandı (%100). Bu öğreti Kutsal Kitap gerçeğidir.

Şimdi Mesih’in bu bahsettiğimiz insan ve Tanrı yönlerini Kutsal Kitap ayetleri ışığında görmeye çalışalım:
Mesih’in insan yönü: Kutsal Kitap, Mesih’in babasız doğduğunu anlatır. Meryem’in rahmine Kutsal Ruh aracılığıyla, mücizevi bir şekilde konulduğunu yazar Ama böyle düşünmesi üzerine Rab`bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem`i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh`tandır.”(Mat.1:20);
“Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi`nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.”(Luka 1:34-35).
Bu ayetler Mesih’in babasız doğumunu açıklar. Bu ayetler aynı zamanda kurtuluşun Rab’den geleceğini de açıklamaktadır. İnsan gayretiyle, işleriyle değil, Tanrı’nın mucizevi etkinliğine bağlıdır.
Babasız doğum Mesih’in tanrılığının ve insanlığının özünün tek bir kişide birleşmesini mümkün kılar. Bir başka yolla Mesih yeryüzüne gelseydi yani sadece tümüyle Tanrı yönüyle gelseydi; O’nunla bizim insanlığımız hiç bir zaman birleşemezdi. Bizler O’nun benzeyişinde yaratıldık ve O’na benzer kılındık.
Eğer Mesih, sadece insan olsaydı (ki o zaman her yönden bize benzer olacaktı) O’nu Tanrı olduğunu anlayamayacaktık. Çünkü yaşamında tanrısallık adına hiç bir iz göremiyecektik.
Ana rahminde dünyaya gelmesi O’nun tümüyle insane olduğunu; bu rahme düşmesi Kutsal Ruh’un etkinliğiyle (mucizesi) olması tümüyle Tanrı olduğunun göstergesidir.