#30929
Anonim
Pasif

Sevgili ankaralı kardeşim sizin ifadelerinize katılıyorum. Sizin verdiğiniz ayetleri hem kendim hem de başka yorumcuların ışığında yazarak; düşüncelerimi açıklayacağım. Markos 8:18-21 ayetlerine bakalım: Kayıkta bulunan bir avuç öğrencinin gereksinimlerinin bol miktarda karşılanabileceği niçin oradakiler tarafından anlaşılama dı ? Her Şeyin Yaratıcısının onlarla beraber olduğunu kavrayamadılar mı ?

Matta 28:19-20’de, üç yüce görev olduğunu görüyoruz. 1) Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. 2) Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. 3 ) Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.

1. si öğrenciler, müjdeyi açıklayacaklardı. Her ulustan olanlar, İsa’nın öğrencisi ve kurtarıcısı olacaklarını görecekti.
2. si vaftiz, inanlıların kendilerini Üçlübirlikte kendilerini bir tutmalarıydı.
3.sü Yeni Antlaşma’da , Tanrı’yı Baba’ları, İsa Mesih’i Rab’leri ve Kurtarıcıları ve de Kutsal Ruh’u inanlıların içinde bulunan , güçlendiren, onlara öğreten olarak kabul etmeleri gereken olarak olarak gösteriliyor.Yeni Antlaşma’da; Mesih’in buyruklarına uyulması gerektiği öğretiliyor.Özde ve isimde bir, ama üç kişi: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Yeni Antlaşma’da; Mesih’in buyruklarına uyulması öğretilmektedir.2.000yıl sonra bile; Mesih’in sözleri, aynı şekilde inandırıcı, uygun ve uygulanabilir.

Peki ! Bir şey sorma gereksinimi duyuyorum: İsa’nın buyruğunu yerine getirmek için ne yapıyoruz ?

hac5 İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
Dünyayı kazansan neye yarar ?