#30928
Anonim
Pasif

Sayın abdulKadir,

Demişsiniz ki; “Baba-oğul ve kutsal ruhun tek bir tanrıyı ifade ettiği tek bir ayet gösterebilirseniz bu düşüncelerimden vazgeçerim.”

Ben göstermesine gösteririm ama asıl sorunumuz bu olmasa gerek. Göztereceğim ayetler beni ikna ettiği kadar sizi ikna edecek mi? Kutsal Kitap ‘Tanrı vardır; inanın’ şeklinde öğretmiyor ya da Tanrı’nın varlığını ispat etmeye çalışmıyor. Ama Kutsal Kitap Tanrı’nın var olduğunu kabul ederek konuşmaktadır. Eğer bir kişi Tanrı’ya inanmıyorsa bazen Tanrı’nın varlığını ispat etmeye çalışmak faydasız ve başarısız olabilir. Ama biz Tanrı’yı iman aracılığı ile kabul ettiğimizde O’nun varlığı, üçlübirlik doğası Kutsal Kitap ayetlerinde apaçıktır. “O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Mademki dünya, Tanrı’nın bilgeliğine göre Tanrı’yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı, iman edenleri, saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.”( I.Korintliler 1:19-20).

Şimdi bu kısa açıklamadan sonar gelelim Kutsal Kitap ayetlerine;

Tanrı Kendisinden çoğul olarak söz eder,Tekvin 1:26; 11:7; Rabbin Meleği tanrısal bir kişi olarak gösterilir.Tekvin 16:7-13; 18:1-21; 19:1-22; ve Kutsal Ruh’tan ayrı bir kişi olarak söz edilir, Yeşaya 48:16; 63:10.Dahası; Mesih’in konuştuğu bazı bölümler iki başka Kişi’den söz eder,Yeşaya 48:16; 61:1; 63:9,10.
2.Korintliler13:14; ayrıca Luka 3:21,22; 1:35; 1. Korintliler12:4-6; 1. Petrus 1:2 gibi üç Kişiden açıkça söz eden bölümler vardır

“Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.” (II.Korintliler 13:14)

“…bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)