#28461
Anonim
Pasif

Armağan olarak bekarlık

Bekarlık bir armağan olarak görülmektedir. Tanrı birine bekarlık armağanını verirse, bu kişi Tanrı hizmetinde daha adanmış olarak çalışabilir. Tanrı’nın krallığı için hizmet etmekte Tanrı’nın yüreklendirmesiyle böyle bir yola baş konabilir. Ama bu baş koyuşta, düşüncelerin bütün dünyasal kaygılardan, özellikle cinsel düşüncelerden arınması ve temiz kılınması gerekmektedir. Cinsel arzular kişiyi raharsız ederken, zorla bekar kalınmaya çalışılması oldukça ağır sorunları doğurabilir. Bu bir çağrı, Tanrı’nın güçlendirmesiyle yüklenilebilecek bir sorumluluktur. Bu armağana sahip kişiler artık zamanlarının tamamını Tanrı için harcayabilir. Evliler gibi ev geçindirme kaygıları yoktur. Ev ve ailenin getirdiği sorumluluklardan uzaktırlar.

Bir kişi kendisinde bekarlık armağanı olduğunu nasıl bilebilir ? Elçi Pavlus’un şu öğretisi bu konuda yardımcı olabilir :
” Yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim: Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Ama kendilerini denetliyemiyorlarsa, evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir. ” ( 1. Korintliler 7: 8-9 )

Eğer bir bekar sürekli olarak cinsel sorunlar içindeyse, cinsel düşünceler kendisini rahatsız ediyorsa, bu kişinin böyle bir armağanı olmadığı belirgindir. En güzeli bir eş için sürekli dua etmesidir. Ama bunu yanı sıra kendisini bu konularda denetlemeli, iyi ve sağlıklı arkadaşlıklar kurmalıdır. Böylelikle tamamen kendisini Tanrı hizmetine verebilir. Eş için yılmadan dua etmek aynı zamanda büyük bir karakter gelişmesi de sağlayabilir. Başkası için dua etme konusunda daha çalışkan bir karakter kazanabilir.

Bazı bekarlar uzun yıllardan beri dua ettikleri halde cevap alamamanın kaygısı içindedirler. Adeta umutları kesilmiş, bezgin düşmüşlerdir. hatta evlilik konusunun açılmasından rahatsızlık bile duyarlar. Bu durumlarda Tanrı’nın yetkinliği unutulmamalıdır. O dualarımıza evet ya da hayır şeklinde cevap verebilir. Bizim için farklı planları olabilir. Bizim karakterimizi değiştirme konusunda bizi eğitmek isteyebilir.Sabrımızı geliştirmeyi düşünebilir. Bizim iyiliğimiz için yanlış bir evlilik yapmamıza engel olmak isteyebilir. Bizden iyi bir eş olmayacağını bildiği için bizim kendi kendimizi ateşe atmamamızı durdurmak isteyebilir. Kısacası cevap gelmemesi belki de bizim daha sonra çok iyi görebileceğimiz gibi kendi faydamız içindir. Belki cevapsız gibi görünen durum içinde çok cevaplar vardır. Bize düşen Tanrı’ya olan sevgimizi, saygımızı sadık bir biçimde korumak ve O’nun bütün vaatleri yerine getiren Tanrı olduğunu anlayarak sabır içinde beklemektir. Eğer bu sabır ve bekleyişimiz Tanrımıza bir övgü ve ibadet olarak sunulursa, alacağımız bereket hesap edilemez. ( T. ÜÇAL – D. MALCOLM )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.